Arie Ippel plaatsvervangend programmadirecteur Medische Isotopen bij VWS

Arie Ippel wordt met ingang van 17 april 2023 plaatsvervangend programmadirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Arie Ippel

Drs. Arie Ippel is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft naast bedrijfskundige ervaring ook een brede technische ervaring. Sinds 2015 is Arie werkzaam bij het grootste ingenieursbureau van Noord-Europa. Hij heeft zich de laatste jaren gefocust op het ontwikkelen van mens en organisatie en is betrokken geweest bij grote infrastructurele projecten als Zuidasdok, A9 Badhoevedorp–Holendrecht en de gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland in Amsterdam. Vanaf 2020 was Arie tevens verantwoordelijk voor de vestiging Amsterdam. Daarvoor deed hij ervaring op als new business manager bij Ziut/Liander en heeft hij jarenlang binnen de USG-groep gewerkt als divisiemanager. Zijn carriere is begonnen binnen de aannemerij.

In de komende tien jaar zullen er heel veel nieuwe nucleaire (kanker)geneesmiddelen ontwikkeld worden, die hoop brengen voor patiënten die nu uitbehandeld zijn. De belangrijkste beleidsopgave van PMI is hoe we de beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze nucleaire behandelingen kunnen borgen. Het gaat om de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor ter vervanging van de verouderde kernreactor in Petten. En het betreft breder beleid ten aanzien van nucleair medische zorg en de gehele productie- en onderzoeksketen van medische isotopen, in nauwe samenwerking met (academische) ziekenhuizen, universiteiten en bedrijfsleven.

Als plaatsvervangend programmadirecteur gaat Arie het team aansturen dat zorgt voor de governance van het nieuwbouwprogramma en de nieuwe beleidsdeelneming. Hij geeft daarmee leiding aan een investeringsproject van ruim 1,8 miljard.

Arie Ippel: “Als plaatsvervangend programmadirecteur krijg ik de kans maatschappelijke impact te maken op zowel de gezondheidszorg als de wetenschappelijke gemeenschap. De voldoening zit voor mij in het kunnen zorgen voor de leveringszekerheid van medische isotopen en (medisch) nucleair technologisch onderzoek. Met mijn bedrijfskundige en technische ervaring kan ik een goede toegevoegde waarde bieden binnen het team. Mijn resultaatgerichtheid, open en vriendelijke houding, no-nonsense mentaliteit en authentieke maar duidelijke manier van communiceren stellen mij in staat goed te verbinden met verschillende belanghebbenden. Bovendien is het bouwen van een reactor een zeldzaamheid en echt een ´once in a lifetime opportunity´.¨

Marieke van Dok, programmadirecteur: “De bouw van de PALLAS-reactor is een uniek project. En daarvoor hebben we alle kennis nodig die we kunnen vinden, binnen het Rijk en daarbuiten. Ik ben daarom heel blij met de komst van Arie. Arie is ervaren in het programmamanagement van grote infraprojecten, hij is een inspirerende manager en hij spreekt klare taal. Daarbij is Arie een professional in het realiseren van complexe publiek-private ruimtelijke opgaven. Zijn ervaring van buiten en frisse kijk op het Haagse zorgen ervoor dat de realisatie van dit unieke project zal plaatsvinden met een open houding, een zorgvuldige verantwoording en in contact met de samenleving.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.