Carry Goedhart directeur Management Development Rijk tevens plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Bestuursdienst bij BZK

Carry Goedhart wordt directeur Management Development Rijk tevens plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 1 juni 2023.

C. (Carry) Goedhart is sinds 2019 directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij onder meer verandermanager Samenleving/programmamanager Sociaal Domein bij de gemeente Zoetermeer, programmamanager bij Bureau Jeugdzorg en projectmanager bij het toenmalige Bureau ABD. Carry studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgde verschillende P&O-opleidingen.

De opgaven van de directeur hebben betrekking op het werving- en selectieproces en de ontwikkeling van de ABD-doelgroep inclusief de Topmanagementgroep. De directeur stuurt op een gezonde in-, door- en ​uitstroom. Zij voert regie op talentmanagement, succession planning, bevordert diversiteit en inclusie en bevordert de instroom van buiten het Rijk. Het integreren van de rijksbrede visie op publiek leiderschap in de werving- en selectieprocedures en in het ABD-ontwikkelaanbod is één van haar opgaven als ook professionalisering van een vitale en gezonde werkcultuur met oog voor de (hoge) werkdruk. De directeur vervult ook de rol van plaatsvervangend directeur-generaal ABD en vervangt de directeur-generaal ABD waar nodig, zowel binnen het directoraat-generaal ABD als daarbuiten. 

Carry Goedhart: “Ik combineer uitgebreide managementervaring in verschillende organisaties binnen het sociaal domein met een P&O-achtergrond en werkzaamheden als (loopbaan-)coach. Naast een inhoudelijke rol besteed ik als leidinggevende graag aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van mensen in mijn omgeving. Ik zie ernaar uit om mij vanuit die verschillende perspectieven, samen met de professionals van DGABD, in te zetten voor de leiderschapsopgaven van het Rijk.” 

Directeur-generaal ABD Bram de Klerck: “Carry heeft veel ervaring binnen en buiten het Rijk, en zowel met beleid als in de uitvoering. Die brede en gevarieerde ervaring is zeer nuttig omdat ze bij DGABD te maken krijgt met zeer veel in- en externe partijen, die we mee moeten krijgen in één rijksbreed management development-beleid. En op dat gebied heeft ze ook al specifieke expertise, omdat ze al eerder voor de ABD een programma heeft geleid om dat rijksbrede beleid van de grond te krijgen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.