Erol Ayan MT-lid directie Participatie en Decentrale Voorzieningen bij SZW

Erol Ayan wordt per 15 mei 2023 benoemd als MT-lid directie Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op bestaanszekerheid en de samenwerking met het gemeentelijke domein en de arbeidsmarktregio's. Belangrijke thema’s zijn de bijstand, armoede, schulden, de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en het matchen van werkzoekenden op werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s.

Erol Ayan gaat aan de slag bij de afdeling Inkomenswaarborg en Aanpak Multiproblematiek waar hij in brede zin verantwoordelijk is voor bestaanszekerheid. Hij zal binnen de afdeling aan de slag gaan met Maatwerk Multiproblematiek (PMM). Dit interdepartementale programma richt zich op het brede sociaal domein. Het versterkt de positie van professionals bij gemeenten en landelijke uitvoerders door het bieden van concrete hulp als zij vastlopen in het systeem bij ondersteuning aan inwoners bij wie de bestaanszekerheid in het geding is. De afdeling werkt samen met andere afdelingen, departementen, landelijke uitvoerders, gemeenten en cliëntorganisaties.

Erol Ayan werkt nu als afdelingsmanager Burgerzaken bij de Gemeente Den Haag. Daarvoor heeft hij lange tijd bij het UWV gewerkt als adviseur en manager. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de dienstverlening aan werkzoekenden en daarbij uitvoering gegeven aan de wet- en regelgeving omtrent werkloosheid en arbeids(on)geschiktheid. Ook heeft hij met veel partijen samengewerkt in het kader van cliëntenparticipatie. Erol heeft HEAO en een Master Bestuurskunde afgerond.

Erol Ayan: "Sociale zekerheid is het thema waar ik altijd een zwak voor heb gehad. Daarom heb ik ook 18 jaar bij het UWV gewerkt. Geweldig dat ik nu bij SZW met dit thema aan de slag mag gaan. Ik lever heel graag een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tussen beleid en uitvoering; daarmee kunnen we de dienstverlening aan de burgers van Nederland veel toegankelijker en beter maken. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe collega’s te leren kennen en samen met hen de schouders eronder te zetten."

Carry Goedhart, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen: "Met Erol wordt het MT van de directie uitgebreid met een collega die zowel de uitvoeringspraktijk van UWV als die van de gemeenten kent. Dat past goed bij onze ambitie om meer praktijkgericht te werken. Zijn persoonlijke ambitie om bestaanszekerheid en vereenvoudiging centraal te stellen, past daar goed bij."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.