Sybe Noordermeer MT lid Energiemarkt bij EZK

Sybe Noordermeer is per 1 april benoemd tot MT lid Energiemarkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie.

De directie Energiemarkt is verantwoordelijk voor het energiebesparingsbeleid en het realiseren van CO2-neutrale grootschalige elektriciteitsproductie, voor het beleid rondom de energierekening, waaronder de energiebelasting en voor de inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum. De directie zorgt voor goed werkende energiemarkten. Daaronder valt de bijbehorende wetgeving voor de energiedragers warmte, gas, elektriciteit en waterstof, inclusief de ordening en regulering van de markten en de energie infrastructuur. Het streven is dat de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector worden gerealiseerd.

Sybe heeft Algemene Economie gestudeerd in Groningen en Amsterdam en is zijn carrière bij de rijksoverheid gestart in 2010 bij het ministerie van Financiën. Hij vervulde verschillende functies bij de ministeries van Financiën en EZK waaronder clusterleider SDE+. Na een uitstap van drie jaar naar de Ambassade in Moskou als Hoofd Economie en Innovatieraad is Sybe in de zomer 2022 teruggekeerd als projectmanager bij het DG Klimaat en Energie van EZK. Zijn werkervaring zowel nationaal als internationaal, zijn ervaring als leidinggevende en ruime kennis van de energiemarkt zijn waardevol voor deze functie. Als MT lid zal hij verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de Nederlandse energie-inzet op consumentenvlak en met betrekking tot verschillende warmtebronnen.

Michel Heijdra: "Sybe heeft een schat aan ervaring op nationale en internationale energiedossiers; hij heeft het afgelopen jaar als projectmanager het verschil gemaakt op actuele crisisdossiers zoals rondom de gascrisis en het prijsplafond; met zijn humor en open communicatie weet hij veel mensen samen te brengen en mooie resultaten te bereiken; we zijn blij dat Sybe bij ons directoraat het MT Energiemarkt komt versterken!"

Sybe Noordermeer: "Het energiedomein is enorm in beweging door de energietransitie en de oorlog in Oekraïne. Ik ben blij dat ik als MT lid betrokken zal blijven bij de directie Energiemarkt om samen met mijn team bij te dragen aan oplossingen voor de complexe vraagstukken waar we in Nederland voor staan. De gedrevenheid van de collega’s bij EZK geeft mij energie en ik kan niet wachten om samen met hen en alle externe stakeholders aan de slag te gaan."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en DG Klimaat en Energie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.