Christa Monster directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer bij JenV

Christa Monster wordt met ingang 1 april 2023 directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Christa Monster

Het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland. Wij hebben een omslag gemaakt van een DG met dominante transitieopgaven (de vorming van de nationale politie, ontwikkeling C2000, realisatie meldkamers) naar een beleids-DG met continuïteitsopgaven voor een toekomstbestendig politiebestel, de brandweer, het stelsel van crisisbeheersing, meldkamers en noodhulp.

De directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer gaat zich onder andere richten op de verdere versterking en doorontwikkeling van de crisisbeheersing, de brandweerzorg en de ontwikkeling van de landelijke informatievoorzieningen. Zodat burgers bij crisis snel geholpen kunnen worden. Bij al deze activiteiten wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsregio’s en tal van andere partners in ons brede netwerk.

Christa Monster: ´Brandweer-, politie-, en crisisprofessionals zetten zich dagelijks in voor onze veiligheid, soms met gevaar voor eigen leven. Daar heb ik veel bewondering voor. Ik kijk ernaar uit om als directeur vanuit JenV een verbindende rol te spelen om zo samen met de partners beleid te maken zodat deze professionals beter hun werk kunnen doen, dat burgers snel kunnen worden gealerteerd en de hulpdiensten snel kunnen bereiken én de samenwerking tussen regio’s en rijk wordt versterkt.

Monique Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s: ´Met Christa hebben we een enthousiaste directeur gevonden die over ervaring en kwaliteiten beschikt die goed aansluiten bij de opgaven die er liggen. Christa heeft visie op de inhoud, kent de praktijk en heeft ervaring in het complexe bestuurlijke werkveld. Daarnaast heeft ze ervaring met beleidsontwikkeling waarmee ze ons MT goed kan aanvullen. Ik kijk uit naar onze samenwerking.´

Christa Monster is momenteel werkzaam bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s als afdelingshoofd Veiligheidsrisico’s en Crisisbeheersing bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was zij werkzaam bij de gemeente Rotterdam als manager Taal, Integratie, Samenleven, Armoede en Schulden en in diverse functies binnen de ministeries VWS en OCW. Christa studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze volgt op dit moment het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.