Erwin Nijsse directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij EZK

Erwin Nijsse wordt directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2023.

portretfoto Erwin Nijsse

Het directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DGB&I) staat voor de transitie naar een duurzame economie met een sterk innovatievermogen en een uitmuntend ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat. DGB&I werkt aan duurzame welvaartsgroei en streeft naar een gezond en maatschappelijk betrokken bedrijfsleven met oog voor de belangen van bedrijven èn burgers. Dat doet het vanuit het brede publieke belang in samenwerking met (netwerken van) bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke groeperingen: resultaatgericht en professioneel.

“Twee jaar geleden besloot ik om mijn ervaring in het bedrijfsleven in te zetten voor een breder maatschappelijk doel. Met het Nationaal Groeifonds heb ik ervaren hoe nieuwe vormen van publiek-private samenwerking kunnen leiden tot internationaal toonaangevende innovatie en investeringen in de welvaart van morgen”, aldus Erwin Nijsse. “Ik heb het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie leren kennen als een sterk team van zeer gedreven professionals. Met hen zal ik mij in mijn nieuwe functie inzetten om de maatschappelijke en economische waarde van bedrijvigheid in Nederland verder te versterken.”

Sandor Gaastra, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Erwin Nijsse heeft de afgelopen periode zeer gemotiveerd en succesvol de overstap van het bedrijfsleven naar de Rijksoverheid gemaakt. Eerst als plaatsvervangend directeur en later als directeur van de stafdirectie Nationaal Groeifonds. Hij is met zijn lange ervaring in het bedrijfsleven een zeer waardevolle aanvulling in de bestuursraad van EZK. Erwin versterkt ons vermogen om ook van buiten naar binnen te kijken en aan te sluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Hij heeft visie op de economische ontwikkelingen en het versterken van het verdienvermogen van ons land en is een inspirerend leider. Ik zie uit naar de verdere samenwerking met Erwin.”

Drs. E. (Erwin) Nijsse is sinds 2020 werkzaam bij de stafdirectie Nationaal Groeifonds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanaf september 2021 was hij er directeur. Daarvoor vervulde hij gedurende 25 jaar diverse functies bij Shell in binnen- en buitenland op de terreinen strategie en financiën. Erwin Nijsse studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Internationale economie en Financiën aan de Universiteit van Kiel in Duitsland.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.