Marieke Nell directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking bij de Politie

Marieke Nell wordt met ingang van 1 juni 2023 directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking bij de Politie.

Marieke Nell

Marieke werkt sinds 2015 als hoofd Bedrijfsvoering bij de Eenheid Noord-Nederland van de Politie. Daar is zij naast haar verantwoordelijkheid voor strategische thema’s als HRM, Financiën, IV en capaciteitsmanagement, ook lid van het directieberaad Meldkamer Noord Nederland. Voordat Marieke bij de politie kwam, werkte zij onder andere als directeur Bedrijfsvoering bij de Douane en bij het ministerie van Financiën voor de IV-keten Belastingdienst.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert, met en voor de hulpdiensten, een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk. Een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers waarop de brandweer, politie, ambulance en Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfunctie (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Medio 2025 moet het netwerk van meldkamers er zijn.

De Politie is convenantpartner van DGABD, voor strategisch MD-advies en arbeidsvoorwaarden voor de politietop. De functie van directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking is geen ABD-functie en het vacatureproces is niet verzorgd door DGABD maar door de Politie.