Simone Roos lid van de korpsleiding van de Politie

Simone Roos is voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding van de Politie per 1 mei 2023. Zij wordt in de korpsleiding verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering.

Simone Roos

Simone Roos heeft een brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en organisatievraagstukken opgedaan bij diverse ministeries, de Raad voor de rechtspraak en de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Ook was zij directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de korpsleiding volgt ze Leonard Kok op, die onlangs directeur van de Politieacademie werd.

De Politie is convenantpartner van DGABD, voor strategisch MD-advies en arbeidsvoorwaarden voor de politietop. De functie van lid korpsleiding is geen ABD-functie en het vacatureproces is niet verzorgd door DGABD maar door de Politie