Kjille Lammertsma directeur Zorgverzekeringen bij VWS

Kjille Lammertsma is per 19 april 2023 benoemd tot directeur Zorgverzekeringen bij het directoraat-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kjille Lammertsma

De directie Zorgverzekeringen is een belangrijke schakel in de beleidsvorming en -uitvoering op VWS en in relatie met veldpartijen in de zorg. Aan bijna elk vraagstuk in de zorg zitten immers zorgverzekeringsaspecten, zoals aanspraken, passende zorg, eigen betalingen en zorginkoop. Dat geldt voor zowel de curatieve als de langdurige zorg, waarbij de verbinding met het sociale domein en preventie steeds belangrijker worden. Het motto is: iedereen verzekerd van goede zorg.

Kjille Lammertsma werkt vanaf 2013 bij VWS. Ze begon als hoofd van de clusters Ordening en bekostiging van zorg en Openbaarheid van bestuur en ze was tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Wetgeving en Juridische zaken. Sinds 2019 is zij plaatsvervangend directeur bij de directie Zorgverzekeringen en gaf zij leiding aan de clusters Pakketbeheer en Preventie in de zorg. Kenmerkend is de combinatie van kennis van wetgeving en beleidsinhoudelijke ervaring en expertise. Eerder werkte ze onder andere als afdelingshoofd wetgeving en juridische zaken op het gebied van het omgevingsbeleid bij het ministerie van IenW.

Kjille Lammertsma: ´Ik kijk ernaar uit om als directeur Zorgverzekeringen verder bij te kunnen dragen aan de maatschappelijk noodzakelijke beweging naar passende zorg! Ik verheug mij op de verdere samenwerking met vele fijne, kundige en gemotiveerde collega’s binnen en buiten VWS.´

Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg: ´Na twee goede waarneemperioden ben ik blij dat we Kjille nu als directeur kunnen benoemen. Met alle uitdagingen waar we voor staan in de zorg is haar betrokkenheid, ervaring en expertise van grote waarde. Ik zie daarom, met mijn collega’s, uit naar een prettige voortzetting van onze samenwerking.´

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel VWS al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is zij het ook geworden.