Jeanne van Loon programmamanager Ontwikkelkracht bij OCW

Jeanne van Loon wordt per 1 mei 2023 benoemd tot programmamanager Ontwikkelkracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het nationaal Groeifonds. Met de middelen uit het fonds wordt de komende 10 jaar door een brede coalitie van partijen uit het onderwijs en de wetenschap grootschalig geïnvesteerd in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs.

Jeanne van Loon is sinds oktober 2022 kwartiermaker programmabureau Ontwikkelkracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij is in 2016 gestart als afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur Kennis bij directie Kennis van het ministerie van OCW. Jeanne heeft daarvoor van 1997 tot en met 2016 verschillende functies vervuld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Jeanne studeerde Humane Voeding aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Daarna werkte ze als universitair docent Epidemiologie bij de Faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht. In 1997 is Jeanne gepromoveerd op het thema sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Jeanne: “Ik ben vorig jaar met veel plezier begonnen als kwartiermaker voor het Programmabureau Ontwikkelkracht en ben sindsdien nog enthousiaster geworden over de doelen van het programma en de manier van werken. Ik ben dan ook heel blij dat ik als programmamanager door kan gaan met dit werk. Ik vind het fantastisch dat er zo hard gewerkt is aan een goed voorstel voor het groeifonds waarin alle elementen voor evidence-informed werken een plek hebben gekregen. Aandacht voor de cultuur op scholen en voor onderzoek dat aansluit bij vragen uit de praktijk, het verbeteren van de benutting van kennis uit onderzoek en praktijk en van elkaar kunnen leren. En ik kijk erg uit naar de volgende stap: het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen in de dagelijkse praktijk. Zodat het uiteindelijk echt tot beter onderwijs leidt.’’

Inge Vossenaar, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs: “Met haar ervaring met het veld van onderwijs en wetenschap en haar betrokkenheid en gedrevenheid om het gebruik van nieuwe ontwikkelingen en kennis in het onderwijsveld nog beter te maken, zijn wij heel blij dat Jeanne zich wil inzetten om het programma tot een groot succes te maken.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van OCW. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.