Nanda Kellij directeur Materieel, Leefomgeving, Vastgoed & Duurzaamheid bij Defensie

Nanda Kellij wordt per 1 mei 2023 directeur Materieel, Leefomgeving, Vastgoed & Duurzaamheid (MLVD) bij het ministerie van Defensie. Ze neemt daarbij het stokje over van de (ad interim) directeur MLVD generaal-majoor Robert Adang.

De Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed & Duurzaamheid (circa 70 fte) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beleid op de gebieden materieel, ruimtelijke ordening en leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid als integraal onderdeel van de besturing en bedrijfsvoering van Defensie.

Nanda Kellij is sinds augustus 2021 plaatsvervangend directeur Directie Internationale Aangelegenheden. Eerder werkte ze onder meer in het Europees Parlement, bij het ministerie van Justitie & Veiligheid in Den Haag en op de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel op verschillende dossiers binnen het asiel en migratie terrein. Daarnaast werkte ze bij de Europese Raad in Brussel op onder andere Covid-beleid en defensie en buitenlandse zaken. Daardoor brengt zij een brede ervaring mee op beleidsontwikkeling en advisering van de ambtelijke en politieke top.

Elanor Boekholt-O’Sullivan, pDGB Defensie: "Ik ben heel blij met de benoeming van Nanda. Met haar persoonlijkheid, ruimte om te relativeren, humor in combinatie met haar ervaring binnen en buiten Defensie, in Den Haag en Brussel, de afgelopen jaren en haar gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, haar oplossingsgerichte denken en inzicht in hoe buiten en binnen de context van Defensie op het brede terrein van de Directie MLVD resultaten te boeken, past zij uitstekend bij de doorontwikkeling van de Krijgsmacht de komende jaren."

Nanda Kellij: "Ik heb Defensie leren kennen als een prachtig departement, volop in beweging en met collega’s die hard werken om uitvoerbare resultaten te bereiken. De actualiteit van de oorlog in Oekraïne, de uitvoering van de Defensie nota en de plek van Defensie in Nederland vormen de context van de opgaven nu en voor de komende jaren. Ik kijk er naar uit om daar als directeur Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid mijn bijdrage aan te leveren!"

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Defensie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.