Guiny Kustner directeur Informatiehuishouding Justitiële Informatiedienst bij JenV

Guiny Kustner wordt met ingang van 1 juni 2023 directeur Informatiehuishouding bij de Justitiële Informatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Justitiële Informatiedienst (Justid), een snelgroeiende organisatie met ongeveer 600 medewerkers, zorgt binnen de ketens strafrecht, migratie en jeugd voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het integere en integrale persoonsbeeld van justitiabelen. Integer houdt in dat de beschikbare informatie aan de juiste persoon (identiteit) wordt gekoppeld. En integraal betekent dat de medewerker in de keten over complete en samenhangende informatie beschikt. Dit is nodig voor het goed uitoefenen van de wettelijke taak. De informatisering, digitalisering en behoefte aan oplossingen vanuit het domein informatiehuishouding lijken steeds sneller te gaan. Dat geldt zeker voor de vragen die op het bord van de overheid komen. Voor Justid brengt dat nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral in de vorm van het aandragen van concrete oplossingen aan de partners. We volgen hierbij onze missie: cruciale informatie op het juiste moment voor de juiste persoon.

Wijnand Lodder: "Erg blij met deze stap! Met Guiny Kustner als directeur Informatiehuishouding zetten we als Justitiële Informatiedienst zwaar in op informatiehuishouding als belangrijke directietaak. Ook voor opdrachtgevers/partners binnen Justitie en Veiligheid en het Rijk willen we zo zichtbaar maken dat we ook op dit terrein een scharnierpunt in de uitvoering zijn."

Guiny Kustner: "De informatiehuishouding heeft nooit eerder zo in het brandpunt van de belangstelling gestaan. Het Rijk heeft de opdracht gekregen om de informatiehuishouding op orde te brengen zodat burgers in staat zijn hun recht op informatie uit te oefenen. De Justitiële Informatiedienst heeft hierbij veel te bieden als toonaangevende speler en dienstverlener om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Ik kijk ernaar uit om samen met de experts van Justid deze belangrijke maatschappelijke opdracht aan te gaan."

Guiny Kustner was al vanaf najaar 2021 als programmadirecteur Informatiehuishouding verantwoordelijk voor visievorming en bijdragen aan verbeteringen bij JenV op het domein informatiehuishouding, alsmede voor de betere positionering van Justid op dit domein. Daarvoor bekleedde zij diverse staf- en managementrollen op het gebied van informatiehuishouding en bedrijfsvoering binnen JenV en was programmamanager van het JenV-brede programma Stukken Beter. Zij was tevens werkzaam op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Guiny is landbouwkundig ingenieur uit Wageningen en behaalde een Master of Change Management bij het SIOO.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.