Geertje van Hooijdonk directeur en plaatsvervangend directeur-generaal Natuur bij LNV

Geertje van Hooijdonk wordt per 15 augustus 2023 benoemd tot directeur en plaatsvervangend directeur-generaal bij het directoraat-generaal Natuur en Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Geertje volgt Donné Slangen op die per 15 december 2022 is benoemd tot directeur-generaal Natuur en Visserij.

De opgave waar de medewerkers van de directie Natuur voor staan is om een basiskwaliteit Natuur te realiseren en de maatschappelijke betekenis van Natuur als bron van voedsel, grondstoffen, biodiversiteit en beleving te verstevigen. Dat lukt alleen als er integraal beleid wordt gemaakt en wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen waarmee de ruimtelijke opgave in gebieden moet worden gerealiseerd. De directie werkt aan thema’s als de versterking van natuur in agrarisch- en stedelijk gebied en aan het natuur-inclusief maken van onze economie. En dit alles kan niet zonder goed rekenschap te geven van en te sturen op het vertalen en naleven van Europese en internationale afspraken.

Drs. G. (Geertje) van Hooijdonk werkt sinds 2018 als directeur Strategie & Regulering bij Stedin. Daarvoor werkte zij vanaf 2014 als directeur Programma’s bij Natuur & Milieu. En eerder in haar loopbaan werkte zij bij Essent en bij The Bridge Business Innovators, dochter van Twynstra Gudde. Geertje studeerde natuurwetenschappen en bedrijf & bestuur aan de Universiteit Utrecht.

Donné Slangen, DG Natuur & Visserij: “Ik ben blij dat Geertje ons DG komt versterken. Ze heeft de kwaliteit die we als rijk nodig hebben bij herpositionering van het Natuurbeleid. Geertje breng veel ervaring en kwaliteiten mee als het gaat om de maatschappelijke opgave van Natuur te verbinden aan mens en organisatie”.

Geertje van Hooijdonk: “Ik verheug me erop om samen met collega’s en stakeholders aan de slag te gaan met het ontwikkelen van meer en betere kwaliteit van natuur. Ik lever graag een bijdrage aan deze belangrijke maatschappelijke opgave”.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en met het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.