Annette Sonnenberg afdelingshoofd Arbeidszaken bij OCW

Annette Sonnenberg wordt per 1 juni 2023 afdelingshoofd Arbeidszaken bij de directie Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Annette Sonnenberg

De afdeling Arbeidszaken is een kennisintensieve beleidsafdeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, cao’s en sociale zekerheid. De afdeling werkt voor het gehele terrein van het ministerie van OCW en draagt bij aan de beleidsvorming voor alle sectoren: van primair onderwijs tot en met universiteiten, onderzoeks-, media- en cultuurinstellingen. Daarbij is de afdeling verantwoordelijk voor zowel stelseltaken in een gedecentraliseerd systeem, als beleidstaken.

Annette Sonnenberg startte in 2000 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij begon als financieel beleidsmedewerker bij de directie Hoger Onderwijs. Zij vervulde diverse functies bij verschillende directies. Vanaf 2015 werkt zij als programmamanager Arbeidsvoorwaardenbeleid onderwijspersoneel en vanaf 2020 als plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Financieel-Economische zaken.

Annette studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool en ze volgde de opleiding Retour Den Haag, een combinatie van Beleids- en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Annette Sonnenberg: “Ik heb veel zin om als afdelingshoofd aan de slag te gaan bij Arbeidszaken van OCW. Bij onze afdeling komen relevante thema’s samen op het snijvlak van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden, het onderwijs en de culturele sector. De huidige ontwikkeling op de arbeidsmarkt dwingt ertoe te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en te behouden voor onze sectoren. Ik zal me daarvoor als leidinggevende van een uitstekende groep professionals maximaal inzetten.”

Maartje Plattel, directeur Financieel-Economische Zaken: “Ik ben heel blij dat Annette deze rol gaat vervullen. Er zijn de nodige uitdagingen rondom arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Annette heeft alle kennis, achtergrond en ervaring in huis om hier de komende jaren met de afdeling mee aan de slag te gaan.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van OCW. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.