Marjan Bakker algemeen directeur Justitiële Informatiedienst

Marjan Bakker wordt met ingang van 14 september 2023 algemeen directeur Justitiële Informatiedienst (Justid) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Marjan Bakker

Justid is in 2006 opgericht met als taak om binnen de ketens (strafrecht, migratie en jeugd) te zorgen voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het integere en integrale persoonsbeeld van justitiabelen. Justid is een snelgroeiende organisatie met ongeveer 600 medewerkers in een complex veld met en breed palet aan diensten, klanten en opdrachtgevers. Als partner in de keten met een wettelijke taak en als onderdeel van het ministerie van JenV moet Justid voldoen aan de hoge verwachtingen die de samenleving stelt.

De professionals in de keten moeten op het moment dat het nodig is, toegang hebben tot juiste en volledige informatie. Daarnaast willen burgers er zeker van zijn dat de overheid zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. Dit is nodig voor het goed uitoefenen van de wettelijke taak. De afgelopen jaren heeft Justid een positie opgebouwd als toonaangevende en betrouwbare partner binnen de ketens (strafrecht, migratie en jeugd), zowel in Nederland als op Europees niveau.

Ric de Rooij, plv. secretaris-generaal JenV: “Met Marjan krijgen we een collega met een grote ervaring in de uitvoering bij verschillende departementen. Als Chief Data Officer kent zij de waarde van data. Bij Justid kan zij dan ook haar hart ophalen. Justid werkt immers aan het tijdig beschikbaar stellen van de juiste informatie aan de ketens. Haar verbindende stijl zal haar daarbij zeker van pas komen.”

Marjan Bakker: “Verantwoorde gegevensdeling en informatie vormen een fundament voor goed functionerende ketens in het justitie- en veiligheidsdomein. Daar werken de mensen van Justid elke dag ambitieus aan, in verbinding met de stakeholders. Een betekenisvolle opgave in het publieke belang. Ik vind het een eer om daar verantwoordelijkheid voor te dragen!”

Marjan Bakker is momenteel werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als directeur Klant, Advies en Informatie en ze is tevens de Chief Data Officer. Eerder werkte zij onder meer bij het CJIB als directeur Coördineren en Informeren, vanuit die ervaring is ze goed bekend met het werkveld van Justid. Marjan studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.