Mattie Busch directeur Netwerkontwikkeling Midden-Nederland bij Rijkswaterstaat

Mattie Busch start per 25 juli 2023 als directeur Netwerkontwikkeling Midden-Nederland bij Rijkswaterstaat. Mattie volgt Eric Diepstraten op, hij is sinds maart waarnemend HID Midden-Nederland (MN).

De directie Netwerkontwikkeling focust op (middel)lange termijn ontwikkelingen in de omgeving die verband houden met onze netwerken. Voor de komende tijd werken we vanuit deze directie onder meer aan de volgende opgaven:

  • Het bereikbaar en leefbaar houden van één van de grootste wegenknooppunten van Nederland: de wegen rondom Utrecht. Waarbij zaken als stikstof, woningbouw, alternatief vervoer en initiatieven vanuit de omgeving een rol spelen.
  • Bijdragen aan energietransitie onder andere door zonnepanelen langs de A6.
  • Mede ontwikkelen integrale beheerdersvisie op het IJsselmeergebied met vele partijen en (tegengestelde) belangen.
  • Uitvoeren multiproject Afsluitdijk, zodat deze weer toekomstbestendig is.
  • Door veroudering van onze objecten en de hogere verkeersintensiteiten hebben we een grote opgave in beheer en onderhoud, vervanging en renovatie. De zeven regio’s van Rijkwaterstaat focussen samen op het vergroten van de slagkracht op de assets én het beter invulling geven aan de veranderende rol als bestuurlijk partner in de regio.

Momenteel is Mattie hoofd Waterkwaliteit en –Beschikbaarheid bij het directoraat generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij hoofd Waterveiligheid. Mattie vervulde ook verschillende functies bij het toenmalig ministerie van VROM en bij de gemeente Rotterdam. Mattie studeerde Sociale Geografie aan de universiteit van Utrecht.

Eric Diepstraten (HID MN): “Mattie heeft veel beleidservaring binnen het RWS domein en dat geeft een hele mooie aanvulling in het directieteam van MN. Met zijn kennis en ervaring vertrouw ik erop dat Mattie een goede manager voor MN is en een sterke gesprekspartner voor onze bestuurlijke omgeving. Zijn bevlogenheid en energie maken dat ik echt uitkijk naar onze samenwerking.”

Mattie Busch: “ Na jaren werken mét RWS mag ik nu gaan werken vóór RWS! Ik heb veel zin om samen met mijn collega’s van RWS en met alle andere betrokkenen te gaan werken aan de mooie en spannende opgaven voor Midden-Nederland. En ik hoop dat ik met mijn beleidservaring een goede bijdrage kan leveren aan de verbinding tussen uitvoering en beleid.”

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en Rijkswaterstaat. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.