Gea van Craaikamp consultant bij ABDTOPConsult

Gea van Craaikamp wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2023.

Gea van Craaikamp

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren, die binnen de Rijksoverheid snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken, van onderzoek en advies tot interim-functievervulling.

“Veel van de vragen die op ABDTOPConsult afkomen zijn departementsoverstijgend. En, niet verrassend, met vaak ook raakvlakken met de mede-overheden,” stelt Peter Hennephof, directeur ABDTOPConsult. “De kennis en brede, ook bestuurlijke, ervaring die Gea meeneemt, gaat de opdrachtgevers van ABDTOPConsult helpen bij het verder brengen van hun maatschappelijke opgaven. Ook adviseren blijft mensenwerk. Met Gea krijgen we als team er een mooie collega bij.”

“Ik vind het een eer om te werken voor de publieke zaak, dat heb ik mijn hele loopbaan mogen doen. ABDTOPConsult is een mooie plek om alles wat ik in bijna 40 jaar overheidsdienst heb geleerd nog een keer in te zetten op plekken waar dat behulpzaam kan zijn,” aldus Gea van Craaikamp. “Ik kijk er dan ook naar uit om vanuit ABDTOPConsult een bijdrage te mogen leveren bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.”

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp is sinds juni 2019 secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris en was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst en directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.