Michel Heijdra directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK

Michel Heijdra wordt directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 22 mei 2023.

Michel Heijdra

De opgave van het DG Klimaat en Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op, zoals: Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening er uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving?

Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid. DG K&E investeert permanent in samenwerking met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

“Ik zie ernaar uit om de functie van directeur-generaal Klimaat en Energie te mogen bekleden. EZK is het Ministerie van de grote transities. De klimaat- en energietransitie is een centrale hierin, waarin sociaal-maatschappelijke, technische, financieel-economische en internationale vraagstukken samenkomen,” aldus Michel Heijdra. “De recente Europese energiecrisis naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne heeft het belang ervan verder onderstreept. Na de afgelopen tijd veel aan de energiecrisis te hebben gewerkt, hoop ik komende jaren met al de fijne, betrokken en deskundige collega’s verder te werken aan een CO2-neutraal Nederland.”

Sandor Gaastra, secretaris-generaal van EZK: “Ik ben heel blij met de benoeming van Michel als de nieuwe directeur-generaal Klimaat en Energie. Michel heeft als plaatsvervangend DG zijn sporen ruimschoots laten zien in het voorbije jaar, bij de aanpak van de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en recent bij de voorbereiding van het aanvullende klimaatpakket. Met zijn benoeming borgen we tegelijkertijd continuïteit en vernieuwing.”

Dr. Michel Heijdra is sinds maart 2023 waarnemend directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK. Vanaf juli 2022 vervulde hij de functie van directeur Energiemarkt, tevens plaatsvervangend DG Klimaat en Energie. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend thesaurier-generaal en tevens directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën.

Michel Heijdra behaalde een Master Wetenschapstheorie, een Master Filosofie en een Master Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde een PhD aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.