Roland Dekkers afdelingshoofd Technische Expertise bij BZK

Roland Dekkers wordt met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot afdelingshoofd Technische Expertise bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

C.P.G. (Roland) Dekkers is sinds 2017 werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf. Momenteel als Manager Sectie Beheer Natuur & Landschap en als procesmanager Implementatie Buitenruimte. Hiervoor was hij waarnemend afdelingshoofd Realisatie en Advies Buitenruimte. Voorafgaand aan zijn carrière bij het Rijksvastgoedbedrijf heeft hij onder andere verschillende leidinggevende functies vervuld bij gemeenten.

De afdeling Technische Expertise organiseert de technische kennisontwikkeling en –verspreiding binnen de directie Vastgoedbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf. Het afdelingshoofd Technische Expertise is verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van de afdeling als onderdeel van de directie Vastgoedbeheer. Verder heeft het afdelingshoofd als opgave het verder vorm geven van het Kennismanagement en het nog beter laten werken van acht kennislijnen, waarbij in samenwerking met anderen volop wordt ingezet op de doorontwikkeling en transformatie van kennisontwikkeling, kennisborging en kennistoetsing. Een ander deel van de opgave zijn de diverse duurzaamheidsonderwerpen en ook het datagedreven werken.

Roland Dekkers: “De diversiteit van de verschillende technische kennisdomeinen met daarbij specifiek kennisontwikkeling, -spreiding én participatie in realisatie bijeengebracht in één afdeling intrigeert mij. Ik zie hierin voor mezelf de uitdaging om vanuit bevlogenheid en vakmanschap de onderlinge verbindingen aan te gaan. Daarbij samen met de medewerkers van de afdeling TE en de collega’s van het RVB verder bouwend op het stevige fundament van zowel de afdeling TE als die van de directie Vastgoedbeheer. Ik laat me daarin niet leiden door de eerste indruk, maar verdiep me in de kwaliteiten en competenties van mijn medewerkers en collega’s. En bij alles wat ik doe hanteer ik de lijfspreuk van Winston Churchill: “Zie niet in elke kans de moeilijkheden, maar in elke moeilijkheid de kansen”.

Ninke Lansink Rotgerink, directeur Vastgoedbeheer: “Ik ben erg blij dat Roland ons nieuwe afdelingshoofd Technische Expertise is geworden. Hij is verbindend en transparant, zowel in de keten met andere afdelingen en directies, als naar zijn medewerkers. Met zijn rake observaties is hij een waardevolle aanvulling op ons managementteam. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook in zijn nieuwe functie een mooie bijdrage gaat leveren aan de doorontwikkeling van onze directie”. 

Roland studeerde Tuin- en landschapsinrichting, studierichting Beheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.