Anne de Rooij MT-lid Beleid, Toestemmingverlening en PAS meldingen bij LNV

Anne de Rooij is per 1 augustus 2023 benoemd tot MT-lid Beleid Toestemmingverlening en PAS meldingen bij de directie Stikstof van het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Anne de Rooij

De afdeling Beleid, Toestemmingverlening en PAS-meldingen maakt het beleid voor toestemmingverlening op het gebied van stikstof, voor zowel hier en nu als in de toekomst. De korte termijn staat vooral in het teken van stikstof, maar de integrale opgaven voor natuur, klimaat en water zijn ook relevant voor toestemmingverlening. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om binnen de complexiteit van de opgaven toestemmingverlening een perspectiefvolle plek te geven. Samen met andere ministeries, met provincies en met maatschappelijke partijen worden kaders gemaakt voor toestemmingverlening zoals saldering, prioritering en de inrichting van stikstofbanken. Ook wordt met provincies samengewerkt om oplossingen te vinden voor PAS-meldingen en wordt er gewerkt aan verbetering van toezicht en handhaving.

Anne de Rooij vervulde verschillende functies, onder andere bij de Provincie Noord Holland. Ze was ook voorzitter van Hoormij-NVVS advies. Sinds 2020 was zij werkzaam bij het ministerie van Defensie, onder andere als programmamanager Omgevingswet, Ruimtelijke ordening en Stikstof. Haar ruime en diverse werkervaring, haar grote interesse en ervaring in het Stikstofonderwerp en haar veelzijdigheid zijn waardevol voor de functie. Als MT-lid en tevens plaatsvervangend directeur Stikstof zal zij verantwoordelijk zijn voor een van de grootste uitdagingen waar ons land voor staat: het bijdragen aan oplossingen van de stikstofproblematiek. Anne studeerde Wijsbegeerte, Film- en Televisiewetenschappen en Bedrijfskunde.

Arjen Doosje, programma-directeur Stikstof: “Ik ben ontzettend blij met de komst van Anne. Met haar energie, bevlogenheid, kennis en ervaring brengt zij veel mee om in deze ingewikkelde materie aan de afdeling te bouwen en betekenisvolle stappen te zetten in het dossier Toestemmingverlening en PAS-meldingen, zowel op inhoud als in de samenwerking met vele partijen binnen en buiten de overheid. Ik wens haar heel veel succes en zie uit naar de samenwerking!”

Anne de Rooij: “Stikstof is een opgave waar veel samenkomt en waar meer speelt dan alleen het werken aan een oplossing. Juist in deze opgave kunnen we laten zien dat we oog hebben voor ieders belangen en daarmee ook werken aan vertrouwen in de overheid. Ik bouw graag een betekenisvol netwerk, zodat we diversiteit van beelden kunnen meenemen om tot gedragen beleid te komen. Ik verheug me erop samen te werken met betrokken collega’s aan deze mooie maatschappelijke uitdaging.“

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het  DG Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van LNV. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.