Gerben Biermann MT-lid Maatschappelijk Verantwoorde Transitie bij LNV

Gerben Biermann is per 15 augustus benoemd tot MT-lid Maatschappelijk Verantwoorde Transitie bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Gerben Biermann

De directie Transitie Landelijk gebied is verantwoordelijk voor het structureel en verantwoord vormgeven aan de transitie van het landelijk gebied. De directie zorgt ervoor dat al het noodzakelijke instrumentarium ontwikkeld en uitgevoerd wordt - zowel binnen het DG als bij ander onderdelen. Het instrumentarium en beleid dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd dient twee hoofdoelen: het onontkoombaar realiseren van de opgaven op het gebied van natuur, klimaat en water, en dat wat nodig is om de benodigde transitie van het landelijke gebied, samen met de maatschappij verantwoord te laten verlopen.

Gerben studeerde Politicologie & Bestuurskunde en Omgevingsrecht in Amsterdam en startte zijn carrière bij de provincie Noord-Holland in 2004. Hij vervulde verschillende functies bij de provincie, waaronder strategisch beleidsadviseur, sectormanager Natuur, Recreatie en Landschap en programmamanager Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Zijn ruime werkervaring, kennis over het landelijk gebied, zijn leidinggevende ervaring en veelzijdigheid zijn waardevol voor de functie. Als MT-lid zal hij verantwoordelijk zijn voor een van de grootste uitdagingen waar ons land voor staat: de opgaven voor natuur (inclusief stikstof), water en klimaat.

Vera Pieterman, programmadirecteur Stikstof: “Met de komst van Gerben zetten we een belangrijke stap in de vormgeving van de nieuwe directie Transitie Landelijk Gebied. De maatschappelijke impact van de transitie,  waar we als heel LNV aan werken, staat bij iedereen scherp op het netvlies en stelt ons voor vragen over hoe we ons beleid vormgeven en uitvoeren. Gerben brengt zowel een brede en diverse ervaring mee, als een sterk ontwikkeld innerlijk moreel kompas. Beide zijn  cruciaal voor het maatschappelijk verantwoord vormgeven van de transitie. We kijken met z’n allen uit naar zijn komst.”

Gerben Biermann: “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. De transitie van het landelijk gebied is een enorme uitdaging. Een transitie draait om een wenkend perspectief, maar ook om onzekerheid en emotie over de weg daar naartoe. Het is een zoektocht, geen rechtlijnig proces. Ik geloof dat ons landelijk gebied veel mooier, gezonder en toekomstbestendiger kan worden als we die zoektocht samen doen met de mensen die er wonen en werken. Dat vind ik inspirerend en daar zet ik me graag voor in.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en DG Landelijk Gebied en Stikstof. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.