Peter van Wensem stafhoofd Communicatie en Duurzame Informatievoorziening RIVM

Peter van Wensem start 19 juni 2023 als stafhoofd Communicatie en Duurzame informatievoorziening (C&D) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Hiervoor wordt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht, kennis gedeeld en advies gegeven aan de overheid, professionals en burgers. De Stafeenheid Communicatie en Duurzame informatievoorziening heeft als taak om bij te dragen aan een betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk RIVM, gebaseerd op feiten, neutraal en inhoudelijk juist. Peter gaat leidinggeven aan 120 professionals en is als strategisch adviseur van de Directieraad van het RIVM  verantwoordelijk voor een heldere communicatiestrategie en duurzame informatievoorziening. 

Sicco Louw, directeur Bedrijfsvoering van het RIVM: “Ons kennis- en uitvoeringsinstituut staat dagelijks in de publieke belangstelling. Onze maatschappelijke bijdrage aan gezondheid en een duurzame leefomgeving, vragen om een transparante manier van communiceren met al onze doelgroepen. Peter is een ervaren communicatieprofessional die zijn opgebouwde vakkennis graag deelt met alle communicatieprofessionals van het RIVM en een leidende rol kan spelen in de strategische doorontwikkeling van het communicatievak binnen onze organisatie.”

Peter: “Het RIVM is een belangrijk nationaal en internationaal toonaangevend wetenschappelijk kenniscentrum dat volop in de belangstelling staat. De inhoud en de communicatieve uitdagingen passen mij zeer. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van de Stafeenheid Communicatie en Duurzame Informatievoorziening. Het goede behouden en vanuit ambitie en visie verdere stappen zetten. Daarbij kennis en mensen verbinden op een innovatieve deskundige manier; mooier kan voor mij de uitdaging niet zijn.”

Peter is sinds 2015 hoofd Stafdienst Communicatie bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bekleedde daarvoor diverse leidinggevende functies in de Communicatie, waaronder als hoofd Communicatie bij de Gemeente Delft en plaatsvervangend hoofd Communicatie bij de Gemeente Almere. Na zijn bachelor Overheidscommunicatie studeerde hij Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.