Alfred Roos directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bij OCW

Alfred Roos wordt met ingang van 19 juni 2023 de nieuwe directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alfred Roos

Beheer, behoud en toegankelijkheid zijn de drie pijlers van het toezicht door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is een van de elf rijksinspecties en houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Ook levert zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. Het toezicht bestrijkt archeologie, de rijkscollectie, cultuurgoederen, monumenten en overheidsinformatie. De Inspectie is op dit moment sterk in ontwikkeling en groeit in omvang om de wettelijk toegekende toezichtstaken ook in de toekomst naar behoren te kunnen blijven vervullen.

Mr. A.L.C. (Alfred) Roos is op dit moment op interim-basis directeur Wetgeving en Juridische zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij vanaf 2014 hoofd van een wetgevingsafdeling bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij onder meer werkzaam aan een universiteit als docent Europees recht, bij de Europese Commissie in Brussel en als programmadirecteur. Alfred studeerde Nederlands en Europees Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Hammersma, secretaris-generaal OCW: ¨Alfred heeft veel en brede ervaring in het werken aan de maatschappelijke opgaven van de overheid, zowel nationaal als internationaal. De ontwikkelingen die op de Inspectie afkomen zijn talrijk, zowel op de inhoudelijke terreinen als op het gebied van toezicht. Alfred is inhoudelijk gedreven en heel enthousiast om de overstap te maken naar een andere omgeving en nieuwe rol. Ik ben blij dat hij zijn ervaring, kennis en kwaliteiten gaat inzetten bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.¨

Alfred over de benoeming: ¨Al mijn eerdere functies bij de Rijksoverheid zaten heel dicht op de politiek in de vorm van wetgeving en beleid. Ik kijk er enorm naar uit om in mijn nieuwe functie vanuit een andere rol te kunnen blijven bijdragen aan het functioneren van de overheid en onze maatschappij. De Inspectie houdt zich met heel uiteenlopende onderwerpen bezig en de onderwerpen waarop we toezicht houden, zijn volop in beweging. Ook het denken over de rol en de positie van de rijksinspecties is sterk in ontwikkeling en via de Inspectieraad hoop ik daar ook mijn steentje aan te kunnen bijdragen.¨

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van OCW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.