Arno Faassen divisiehoofd Klant, bedrijf en consument bij de NVWA

Arno Faassen is per 1 maart 2023 gestart als divisiehoofd Klant, bedrijf en consument bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Arno Faassen

De divisie Klant, bedrijf en consument (KBC) denkt en werkt ‘van buiten naar binnen’. KBC verwerkt jaarlijks 50 duizend telefoontjes, 40 duizend meldingen en vragen, toetst zesduizend vergunningsaanvragen, ondersteunt honderden inspecteurs en bedient per dag 20 duizend bezoekers via de digitale kanalen. Als divisiehoofd KBC gaat Arno werken aan de realisatie van de ambities van KBC als dienstverlener, toezichthouder en relatiebeheerder. Een belangrijke opgave betreft het sturing geven aan ontwikkeltrajecten, waaronder de verbetering van de publieke dienstverlening in het kader van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. Hier liggen uitstekende mogelijkheden voor verdere professionalisering van alle drie de rollen van KBC en daarmee betere aansluiting op maatschappelijke verwachtingen bij het NVWA-toezicht.

Ir. A.W (Arno) Faassen startte in 2005 bij het ministerie van Economische Zaken en vervulde daar verschillende functies bij de directie Algemene Economische Politiek. Vanaf 2017 is hij manager Sturing & risicobeheer bij de NVWA. In deze periode heeft hij ook waargenomen als interim-divisiehoofd Ontwerp & dienstverlening en sinds 1 maart 2023 als divisiehoofd Klant, bedrijf en consument bij de NVWA. Arno studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Esmeralda Wallast Groenewoud directeur Handhaven bij de NVWA: “Ik ben ontzettend blij dat Arno bij onze directie en in ons managementteam komt. Hij heeft oog voor de mens én hart voor de zaak, en is goed in met elkaar werken aan vernieuwing. Zijn kennis en ervaring bij de NVWA, over processen en ICT komt daarbij goed van pas. Wij kijken echt uit naar onze verdere samenwerking.”

Arno Faassen: "Ik heb de professionals van KBC leren kennen als verbinders tussen maatschappij en de NVWA. Zij helpen burgers en bedrijven verder in naleving van regelgeving, staan open voor feedback en pakken die ook op. Ik ben er trots op aan hen leiding te mogen geven."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD, de NVWA en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.