Eelke Buizer-van der Pols accountdirecteur Financiën bij de Auditdienst Rijk

Eelke Buizer-van der Pols is per 15 mei 2023 benoemd tot accountdirecteur Ministerie van Financiën bij de Auditdienst Rijk.

Eelke Buizer-van der Pols

De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditor van de Rijksdienst. De ADR is beheersmatig gepositioneerd als onderdeel van het ministerie van Financiën.

In de functie van accountdirecteur bij de ADR verzorgt Eelke het relatiemanagement met het ministerie van Financiën. Zij coördineert de jaarlijks terugkerende onderzoeken vanuit de wettelijke taak en het gevraagde onderzoek op verzoek van dit departement. Ook adviseert ze de ambtelijke top over de risico’s in het algemeen en de mogelijke consequenties voor de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van politiek-bestuurlijke doelstellingen, beleidsvoornemens en wetsvoorstellen.

Wendy Asbeek Brusse, directeur Onderzoek, Auditdienst Rijk: “Er zijn legio uitdagingen in de samenleving en bij de overheid die vragen om strategische keuzes en een transparante, rijksbrede aanpak. Eelke brengt voor de ADR veel rijksdienstervaring mee op het gebied van strategie, beleid, uitvoering en audit. Met haar drive om voor de rijksdienst het verschil te willen maken is zij een aanwinst voor de ADR.”

Eelke Buizer: “Ik ga met veel enthousiasme aan de slag bij de ADR. Mooi om – verrijkt met alle ervaring die ik de afgelopen jaren in de uitvoering heb opgedaan - weer bij te dragen aan een sterke auditfunctie voor het Rijk en een fijne plek voor mensen om te werken.”

Eelke was tot 15 mei op IF-basis werkzaam als programmamanager bij de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Hiervoor was ze directeur Inwinning en Gegevensanalyse bij de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat en bekleedde ze verschillende andere functies binnen Rijkswaterstaat. Ook heeft ze zich eerder in diverse managementfuncties, bij de auditdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de voorloper van de ADR, ingezet voor een transparante verantwoording en het verbeteren van de interne beheersing. Daarvoor werkte ze buiten de overheid in de accountancy en als interne auditor. Eelke studeerde accountancy aan Nivra-Nyenrode en voltooide de postdoctorale EDP-audit opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en de directie van de Auditdienst Rijk. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.