Karin Schuiling teammanager Mededinging en vrije markten bij de Autoriteit Consument en Markt

Karin Schuiling wordt per 3 juli 2023 benoemd als teammanager Mededinging en vrije markten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Karin Schuiling

Karin gaat leidinggeven aan team Mededinging & Markten, een specialistisch team met een hoog kennisniveau. Het team is onderdeel van de directie Juridische zaken die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van besluiten waarbij aan ondernemingen een boete of een andere maatregel wordt opgelegd. Samen met het team werkt Karin aan dé grote mededingingszaken van Nederland. Dit gaat om zaken waarin grote belangen op het spel staan en waarbij direct wordt bijgedragen aan het verder vormgeven van het mededingingsrecht.

Daarnaast zal Karin een belangrijke rol spelen in de teamontwikkeling en het toekomstbestendig maken van haar team. De ACM groeit en de directie Juridische Zaken groeit daarin mee. Karin levert een actieve bijdrage aan deze groei, de onderlinge samenwerking en de effectieve inzet en het werkplezier van de medewerkers. Zo draagt ze effectief bij aan de beoogde resultaten van de directie en het probleemoplossend vermogen van de ACM als geheel.

Karin Schuiling: “De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het aansturen van complexe mededingingszaken en professionals. Ik kijk ernaar uit om deze ervaring in te zetten bij directie Juridische Zaken en samen met de juridisch specialisten van het team Mededinging & Markten mooie resultaten op mededingingsgebied neer te zetten.”

Monique van Oers, directeur Juridische zaken: “Karin neemt een schat van ervaring mee, als manager, als toezichthouder op mededingingsterrein én in reguleringszaken. Karin is een veelzijdig jurist die met haar achtergrond in econometrie ook ingewikkelde financieel-economische vraagstukken en data-analyses snel weet te doorgronden. Samen met Karin en haar team kunnen we mooie resultaten gaan neerzetten en ook als directie Juridische Zaken verder groeien.

Karin werkt momenteel als manager bij de directie Mededinging van de ACM. Daarvoor werkte zij binnen de directie Mededinging als programmamanager, waar ze veel ervaring opdeed met concentratiezaken en kartelonderzoek. Ook was ze werkzaam als teammanager bij de directie Energie en als projectleider bij de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Karin Schuiling studeerde Econometrie en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij volgde tevens een postdoctorale opleiding EU Competition Law aan het King’s College in Londen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en de Autoriteit Consument en Markt. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.