Stephanie Holle directeur Algemene Economische Politiek bij EZK

Stephanie Holle wordt per 15 juni 2023 benoemd tot directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Als het economische geweten van Den Haag adviseert de directie AEP vanuit economisch perspectief en de breedte van het EZK terrein het ministerie over de brede strategische agenda en de daarbij behorende projecten/trajecten. Stephanie heeft als directeur AEP daarbij de opgave ervoor te zorgen dat de strategische agenda van direct nut is in de politiek bestuurlijke context. Daarbij zorgt de directie AEP voor de goede, actieve, inhoudelijke inbreng op de eigen beleidsterreinen van EZK van digitalisering, bedrijfsleven- en overnamebeleid tot aan meewerken aan de vraagstukken op het terrein van economische veiligheid, klimaat en energie. Stephanie zal als directeur en lid van de ambtelijke vierhoek zorgen voor een goed relatiebeheer met andere departementen en de spelers in het Haagse spel en voor het verder ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking, zodat vanuit een economische invalshoek een passend politiek bestuurlijk advies gegeven kan worden.

Stephanie Holle is op dit moment manager Mededinging bij de directie Mededinging van de Autoriteit Consument & Markt. Daarvoor bekleedde zij verschillende functies bij het ministerie van Financiën, waaronder die van plaatsvervangend afdelingshoofd internationale economie en projectleider financiële stabiliteit. Stephanie studeerde Algemene Economie aan de Universiteit Maastricht.

Stephanie Holle: "Het voelt als een voorrecht om samen met de scherpzinnige professionals bij AEP vanuit economisch perspectief bij te mogen dragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb."

Michiel Boots, directeur-generaal Economie en Digitalisering: "Ik ben ontzettend blij met de komst van Stephanie. Ik heb er alle vertrouwen in dat Stephanie en deze directeursplek bij AEP een geweldige match zullen zijn! Met haar economische achtergrond en ervaring ben ik ervan overtuigd dat Stephanie samen met de directie AEP komende jaren een grote inhoudelijk bijdrage zal kunnen leveren aan de vele uitdagingen waar we op de beleidsterreinen van EZK voor staan."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.