Yvonne Wijnands programmadirecteur Vereenvoudiging Inkomensondersteuning bij SZW

Yvonne Wijnands wordt per 1 juli 2023 benoemd als programmadirecteur Vereenvoudiging Inkomensondersteuning bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Yvonne Wijnands

Deze functie maakt onderdeel uit van het programma Werk aan Uitvoering. Dit programma werkt overheidsbreed aan nog betere publieke dienstverlening. Hierbij wordt steeds beter zichtbaar wat het beleid betekent en of de uitvoering in staat is om burgers en ondernemers op de juiste manier tegemoet te treden: zorgvuldig, snel en met de menselijke maat.

Yvonne Wijnands zal met de programmadirectie die ze gaat leiden werken aan vereenvoudiging van wet- en regelgeving ten behoeve van bestaanszekerheid van burgers. Het perspectief van de mensen die een beroep doen op de verschillende regelingen in de sociale zekerheid, belastingheffing, toeslagen, zorg en onderwijs staat hierbij centraal. In samenwerking met de departementen, publieke dienstverleners en burgers worden voorstellen voor vereenvoudiging op korte en lange termijn ontwikkeld en aangejaagd. Ook wordt samenhang en overzicht in het domein bewaakt.

In haar loopbaan heeft Yvonne zich vanuit verschillende perspectieven beziggehouden met het verbeteren van de positie van mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, en heeft daarbij een groot netwerk binnen het sociaal domein en het Rijk opgebouwd. Na een periode bij KPMG en Divosa stapte zij over naar het Rijk. Daar heeft zij beleidsmatige en sinds 2007 managementervaring opgedaan bij de ministeries van VWS, SZW en BZK. Zo heeft ze recent een team voor de huisvesting van aandachtgroepen opgezet en gewerkt aan herstel van het leed van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarvoor was zij bezig met thema’s als sociale werkvoorziening, re-integratie en jeugdzorg. Yvonne studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en Rechten in Utrecht. Ook heeft zij de Leergang Publieke strategie en leiderschap en een topleiderschapsprogramma doorlopen.

Yvonne Wijnands: “Bestaanszekerheid is de basis om prettig te leven. Gebrek aan bestaanszekerheid leidt tot zorgen en stress. Onzekerheid, ingewikkeldheid en ontoereikend inkomen belemmeren mensen om mee te doen. Ik kijk er naar uit om samen met gemeenten, uitvoerders, betrokken departementen en uiteraard de mensen zelf, betekenisvolle stappen te zetten om vanuit het perspectief van de burger de bestaanszekerheid te versterken en het stelsel te vereenvoudigen.”

Christa Klijn, programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering: ¨Ik ben erg blij dat Yvonne start als directeur voor het programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor mensen. Yvonne is zeer bevlogen op het onderwerp en thuis in de materie. Ze heeft al meerdere keren laten zien dat ze in staat is om in veelkoppige vraagstukken te komen tot gedragen besluiten en echte resultaten. Haar enthousiasme en volharding om samen met alle betrokken partners te komen tot alternatieven zal in dit programma van grote waarde zijn. Ik kijk uit naar haar komst.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.