Meike van Ginneken Watergezant en programmadirecteur Klimaatadaptatie en Water Internationaal bij IenW

Meike van Ginneken wordt per 1 augustus 2023 benoemd tot Watergezant en programmadirecteur Klimaatadaptatie en Water Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Water verbindt vele uitdagingen: van voedselzekerheid en energie tot gezondheid en armoedebestrijding. Water en klimaat zijn onlosmakelijk verbonden. De effecten van te veel en te weinig water worden wereldwijd zichtbaar. Zeespiegelstijging en toegenomen waterschaarste zijn de nieuwe realiteit. Tegelijkertijd biedt dit kansen om anders met water om te gaan. Voor de Nederlandse kennis en expertise bestaat internationaal grote belangstelling, wat ook kansen biedt voor de Nederlandse sector. De Watergezant versterkt de Nederlandse internationale waterambitie (NIWA), in binnen- en buitenland, namens en voor de departementen IenW, BZ, LNV en EZK, en de betrokken bewindspersonen. Belangrijke thema’s zijn, naast de kwantitatieve doelstellingen op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid, de link tussen water, klimaat en voedselzekerheid, biodiversiteit, nature-based solutions, water en sanitatie, water governance en het Nederlands leer- en verdienvermogen. De Watergezant geeft leiding aan de programmadirectie Klimaatadaptatie en Water Internationaal bij het directoraat-generaal Water en Bodem van IenW.

Meike van Ginneken (Msc) is een internationaal gerenommeerde waterexpert met 25 jaar ervaring op het gebied van beleid en financiering van water, klimaat, energie en voedsel. Meike werkte van 2002 tot 2017 voor de Wereldbank, waarvan vanaf 2012 als regiodirecteur Energie voor West- en Centraal-Afrika en als regiodirecteur Water voor Zuid-Azië. Daarna was zij de voorzitter van de Raad van Bestuur van SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie en was zij VN Assistent Secretaris-Generaal voor strategie & kennis bij het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD).

Meike studeerde Waterbeheer aan de TU Delft en Verandermanagement aan HEC Paris in Frankrijk.

Meike van Ginneken: “Water en klimaat zijn grensoverschrijdende uitdagingen.  Nederland is een aanjager om water internationaal te agenderen en waterkennis te delen.  Ik heb veel zin om daar als watergezant, samen met een deskundig team, aan bij te dragen.”

Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem: “Ik ben verheugd met Meike als watergezant en programmadirecteur Klimaatadaptatie en Water Internationaal (KAWI). Meike heeft een lange historie en veel kennis en ervaring in de internationale waterwereld. In combinatie met haar leidinggevende ervaring en samenwerking met de overheid, ben ik ervan overtuigd dat Meike van grote waarde zal zijn om de ambities van de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA) en ons internationale beleid op klimaatadaptatie te realiseren. Ik heb Meike leren kennen als een inhoudelijk gedreven en tegelijk zeer samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; ik kijk uit naar de samenwerking!

Meike volgt Henk Ovink op die als eerste Watergezant de afgelopen jaren een stevige bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse internationale water ambitie, waarbij hij een essentiële brug heeft geslagen tussen het Nederlandse waterbeleid, het bedrijfsleven en de bilaterale en multilaterale relaties van Nederland. Jaap: "Zijn impact op het internationale waterbeleid is groot geweest, met de VN-waterconferentie van afgelopen maart als hoogtepunt."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het DGABD en met het ministerie van IenW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.