Maarten Schurink secretaris-generaal Defensie

Maarten Schurink wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 21 augustus 2023.

Maarten Schurink

Het ministerie van Defensie werkt hard aan het versterken van de krijgsmacht. In een verslechterende veiligheidssituatie in de wereld investeert en groeit Defensie weer na jaren van krimp en bezuinigingen. Dit stelt de organisatie van het gehele ministerie voor grote opgaven op elk gebied. Het vraagt om veranderingen in gedrag, werkwijze en sturing. Het ministerie van Defensie als geheel moet soepel, sterk en wendbaar worden. Op een aantal fronten is deze transformatie al in gang gezet. De secretaris-generaal en de bestuursraad bouwen hierop voort en verbreden, versterken en versnellen daar waar dat noodzakelijk is en geven daarbij het goede voorbeeld.

Gert-Jan Buitendijk, die als secretaris-generaal van Algemene Zaken optreedt als vacaturehouder: “Defensie krijgt met Maarten Schurink een ervaren SG met voor Defensie relevante kennis van zaken. Hij heeft veel kanten van het binnenlands bestuur gezien, heeft ervaring met grote uitvoeringsopgaven en verheugt zich bij te dragen aan de verandering die de organisatie aan het doormaken is.”

Maarten Schurink: “Defensie maakt na jaren krimp een flinke groei door vanwege de situatie in de wereld. De organisatie moet daarin mee veranderen. Ik verheug me erop daaraan mee te werken om nog beter te beschermen wat ons dierbaar is.”

Drs. M.R. (Maarten) Schurink is sinds maart 2018 secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Eerder bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris in Utrecht en Dordrecht. Daarvoor werkte hij bij Berenschot en was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maarten Schurink studeerde Bestuur en Organisatie, en Politicologie, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Defensie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.