Serpil Tascioglu directeur Topsectoren en Industriebeleid bij EZK

Serpil Tascioglu wordt met ingang van 1 december 2023 directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Serpil Tascioglu

De directie Topsectoren en Industriebeleid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, collega-ministeries en andere overheden aan beleid dat gericht is op verduurzaming en het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten en versterking van ons vestigingsklimaat. Ook richten wij ons op investeringen in economische veiligheid en strategische autonomie. Wij ontwikkelen nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau. De directie is het aanspreekpunt voor alle strategische bedrijven en economische sectoren in Nederland die kunnen en willen vernieuwen.

Erwin Nijsse, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie: “De uitdagingen voor onze economie en bedrijfsleven zijn enorm en vragen om een nieuw industriebeleid. Serpil heeft een rijke ervaring in het internationale bedrijfsleven en in het opzetten van effectieve publiek-private samenwerking. Serpil heeft een sterke visie en ambitie om samen met verschillende stakeholders en haar team het industriebeleid verder vorm te geven en tot uitvoering te brengen. Wij zijn verheugd dat Serpil de overstap van het bedrijfsleven naar de publieke sector maakt en ik zie uit naar onze samenwerking.”

Serpil Tascioglu: “Nederland verder brengen. Met deze kernmotivatie wil ik mijn kennis en ervaring inzetten bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland een leidende rol kan en zal spelen in het aanpakken van de grootste uitdagingen van deze tijd. Ik vind het prachtig en eervol om samen met mijn nieuwe collega's en directie bij te dragen aan de groei en welvaart van ons land en aan onze duurzame toekomst.”

S. (Serpil) Tascioglu is vanaf 2002 werkzaam bij Unilever. Zij is vanaf 2020 directeur Global Foods Strategy and Innovation en heeft verschillende bestuursrollen vervuld in kennis, netwerk en MKB-organisaties. Daarvoor gaf Serpil als directeur leiding aan de oprichting van Hive, Unilever’s global Food Innovation Centre op de Campus van Wageningen Universiteit. Serpil heeft Master of Science in Farmaceutische Wetenschappen en Bachelor of Science in Chemie.

Deze benoeming op deze ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.