Gerine Visser directeur Advisering en Ondersteuning bij JenV

Gerine Visser wordt per 15 september 2023 benoemd als directeur Advisering en Ondersteuning bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en veiligheid.

Gerine Visser

De directie Advisering en Ondersteuning (DAO) ondersteunt en coördineert alle staf- en PIOFACH-taken voor de directeur-generaal en de beleidsdirecties van het DG, waarbij zij de verbindende schakel vormt met alle centrale JenV-(staf)onderdelen, zoals de directie FEZ, PenO, Informatievoorziening en het dienstencentrum. De doelstelling van de directie is het op professionele, betrouwbare en integrale wijze proactief adviseren, faciliteren en ondersteunen van de DG en de beleidsdirecties binnen het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en het DG Ondermijning, ook in taakgebieden die een DG-overstijgend karakter hebben.

De directie werkt aan verdere professionalisering, uniformering en standaardisering waarbij het maken van afspraken en het volharden hierin, alsook samenwerking binnen en buiten de directie, van belang zijn. Dit vraagt om een leidinggevende, die medewerkers én organisatie verder brengt, bruggen weet te slaan tussen organisatieonderdelen en als stevig adviseur en sparringpartner in het MTDGRR op creatieve en proactieve wijze scherpte brengt in en ondersteunt bij complexe vraagstukken.

Anneke van Dijk, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving: “Ik ben heel blij met de komst van Gerine als directeur DAO. Ze is een stevige en warme persoon die DAO verder kan brengen en een aanwinst is voor het MTDGRR.”

Gerine Visser: “Ik heb heel veel zin om te starten als directeur DAO. Het werkveld van de directie, het DG met de mensen die er werken en de spin in het web-functie van de directie maken dat dit een mooie uitdaging is. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van de directie en de leden van het MTDGRR aan de slag te gaan.”

Gerine Visser is op dit moment programmamanager bij de directie Juridische Zaken van de gemeente Amsterdam. Eerder werkte ze onder andere als clustercoördinator aanpak discriminatie en racisme en als leidinggevende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor vervulde ze diverse functies bij het ministerie van BZK en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gerine begon haar loopbaan als rijkstrainee. Ze studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit in Oslo.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het DG Rechtspleging en rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.