Marcel Floor manager I-Beleid bij VWS

Marcel Floor wordt met ingang van 1 oktober 2023 manager I-Beleid bij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

I-Beleid werkt aan vraagstukken rond toegang en interoperabiliteit, elektronische gegevensuitwisseling, en informatiebeveiliging in de zorg. I- beleid is verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de opgave van VWS en de partijen in het veld en is de linking pin tussen de ambtelijke en politieke top van VWS, andere beleidsdirecties van VWS en zorgveldpartijen.

Het speelveld is complex en divers en de vraagstukken zijn veeleisend. De onderwerpen zijn daarnaast politiek actueel en urgent, zowel binnen Nederland als in Europa. Er lopen nationaal en internationaal veel initiatieven om het zorginformatielandschap te optimaliseren, maar er is aandacht benodigd voor voldoende samenhang en regie. VWS neemt nu mede op verzoek van de politiek en het zorgveld meer regie op zich. Een voorbeeld hiervan is de Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz). Dit gaat altijd samen met het zorgveld, en we richten ons hierbij vooral op databeschikbaarheid.

Als manager van team iBeleid is Marcel verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, positionering en professionalisering van het beleidsteam waarbinnen onderwerpen vallen zoals generieke functies, infrastructuur, toegang en cyber en weerbaarheid. Hij maakt deel uit van het managementteam van directie informatiebeleid (DI), en werkt nauw samen met de verschillende teams waarin de beleidsopgaven zijn belegd.

Marcel Floor: "Dit is een prachtige kans om met deze dynamische directie te bouwen aan een gezondheidsinformatie stelsel." Marcel heeft een zeer diverse loopbaan waarin publieke en patiƫntenbelangen in het gezondheidsdomein hem afwisselend brachten van Den Haag naar Brussel, Beijing en Delhi. Rode draad in deze verschillende rollen op verschillende locaties is de ambitie om te leren en te groeien. Als professional, maar ook heel graag met teams. "Bij I-beleid ben ik daarmee helemaal op mijn plaats."

Bianca Rouwenhorst, directeur Directie Informatiebeleid/CIO: "Ik ben blij met de komst van Marcel. Marcel is geen onbekende binnen VWS en heeft ook al eerder voor onze directie gewerkt. Afgelopen jaren heeft Marcel in India gezien hoe daar het vraagstuk ten aanzien van digitalisering en informatievoorziening is aangepakt en neemt deze inhoudelijke kennis en ervaring mee naar de vraagstukken waar wij in de zorg voor staan. Het is fijn dat Marcel ons MT komt versterken. Zijn senioriteit, rust en analytische vaardigheden zijn een goede aanvulling op ons team."

Marcel startte zijn loopbaan bij VWS in 2001. Hij vervulde diverse (internationale) beleids- en managementfuncties. Het meest recent was dat als kwartiermaker / Gezondheidsraad op de Nederlandse ambassade in Delhi. Hiervoor was hij Programmamanager eHealth zonder grenzen bij de Directie Informatiebeleid VWS. Marcel studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.