Arjan de Klerk MT-lid Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid cluster EU, bij LNV

Arjan de Klerk wordt per 15 oktober 2023 MT-lid Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid, cluster EU bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel binnen de grenzen van natuur en klimaat. Veel van de kaders voor het beleid worden op Europees niveau bepaald. Daarom is het belangrijk dat Nederland in Brussel impact heeft en nationaal inspeelt op de Europese kaders. Arjan gaat als MT-lid leiding geven aan het cluster EU en een spilfunctie vervullen in het LNV-beleid op EU terrein.

Arjan werkt vanaf 2018 als plaatsvervangend afdelingshoofd en teamleider EU-arbeidsmigratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en was daarvoor werkzaam bij het ministerie van Financiën, als laatste in de functie van plaatsvervangend afdelingshoofd en coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Algemene Fiscale Politiek, afdeling Europese en Douaneaangelegenheden. Arjan studeerde Juridisch-politieke wetenschappen en Strafrecht in Leiden en volgde de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving.

Marcel van Raaij, interim directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid: “Ik ben verheugd met de komst van Arjan naar onze directie. Naast zijn verbindende persoonlijkheid heeft hij ruime ervaring met EU processen op meerdere fronten. Dat gaat ons enorm helpen in de opgave die we als LNV hebben.”

Arjan de Klerk: “Ik kijk ernaar uit de medewerkers van het cluster EU te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de coördinerende rol van het cluster EU binnen het ministerie van LNV te versterken. Om het Europese beleid en de Europese wetgeving op het LNV-terrein mede vorm te kunnen geven, moeten we werken aan een effectieve en coherente inzet van Nederland in Brussel. Ik heb er zin in om me daar samen met mijn nieuwe collega’s voor in te zetten.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.