Jan Willem Beaujean waarnemend directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij BZK

Jan Willem Beaujean start deze week als waarnemend directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vanwege de tijdelijke afwezigheid van Chris Kuijpers.

Jan Willem Beaujean

Mr. J.W.H.M. (Jan Willem) Beaujean vervulde eerder de functie van directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook was hij onder andere directeur Consulaire zaken en Visumbeleid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.