Caroline Kollau directeur Energiemarkt, tevens plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij EZK

Caroline Kollau is per 7 december 2023 benoemd tot directeur Energiemarkt tevens plaatsvervangend directeur-generaal Klimaat en Energie bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Caroline Kollau

De directie Energiemarkt werkt samen met de andere energiedirecties binnen het DG Klimaat en Energie aan de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening.  De directie richt zich daarbij in het bijzonder op de ordening van de verschillende energiemarkten, zowel de bestaande (elektriciteit, gas, warmte) als de toekomstige (waterstof). De opgave daarbij is om de opschaling van bronnen en infrastructuur zo effectief mogelijk te stimuleren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen bij een toenemende flexibiliteit en volatiliteit in het systeem.  De voornaamste instrumenten van de directie zijn het beleid en regulering van de verschillende energiemarkten, subsidie- en normeringsinstrumentarium en internationale en Europese samenwerking.

Caroline studeerde Algemene Economie in Freiburg en behaalde haar PhD in Internationale Economie en Financiën aan Brandeis University in Boston. Haar carrière bij de Rijksoverheid is zij gestart in 2002. Zij vervulde verschillende functies bij de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ze is op dit moment directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Caroline Kollau: ¨Ik heb veel zin in deze mooie functie en ben heel blij dat ik op deze manier kan bijdragen aan de transitie naar een duurzaam en robuust energiesysteem dat bovendien betaalbaar is. Samen met alle collega’s zet ik met plezier de schouders onder de grote uitdagingen, de maatschappelijke en economische vraagstukken van het DG Klimaat en Energie. Ik kan putten uit mijn kennis en ervaring binnen de Rijksoverheid en daarbuiten, maar kijk ook vooral uit naar een mooie samenwerking met iedereen en een effectieve outreach naar alle partijen met wie we dit samen doen.”

Michel Heijdra: “Wij zijn verheugd met de komst van Caroline naar DG Klimaat en Eenergie. De grote directie Energiemarkt krijgt een zeer ervaren leidinggevende. Met haar brede financieel-economische ervaring, zowel nationaal en internationaal, en haar kennis van marktordeningsvragen zal Caroline als directeur en pDG, gaan bijdragen aan een van de grootste uitdagingen waar ons land voor staat: de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en DG Klimaat en Energie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.