Evelien Smit directeur centrale functies bij DG Belastingdienst

Evelien Smit is per 1 november 2023 benoemd tot directeur centrale functies bij de directie Centrale Administratieve Processen, directoraat-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën.

Dankzij de directie centrale administratieve processen (CAP) wordt de schatkist gevuld en hebben we inkomsten om in Nederland wegen te bouwen of uitkeringen te verstrekken.

Om dit mogelijk te maken is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst. Denk daarbij aan een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten.

Daarbij is de missie “massaal persoonlijk maken”.

Centrale Functies voert activiteiten uit voor álle productieprocessen van de Belastingdienst. Deze activiteiten bewaken de integraliteit en samenhang en geven richting aan de besturing. Er vallen vakgebieden onder als bedrijfsvoering, interne beheersing, productieplanning, organisatieontwikkeling en logistieke en juridische onderwerpen.

Een belangrijke opgave voor de directeur is het vaststellen van de werking van het stelsel van administratieve organisatie en interne controle binnen de Belastingdienst. Doel daarvan is een juiste verantwoording van de belastinginkomsten in de jaarrekening van de Belastingdienst.

Karin Christophersen, directeur transactiediensten en programma's: "Ik ben erg blij met de komst van Evelien. Evelien heeft veel kennis en ervaring op het gebied van interne beheersing en bedrijfsvoering en kent vanuit haar huidige functie bij het SSO FM&I de opgaven voor de Belastingdienst en CAP Centrale Functies goed. Met haar analytische vaardigheden, vakmanschap, open blik en nuchterheid is het heel fijn om haar aan boord te hebben bij het managementteam CAP."

Evelien: "Na 4,5 jaar met veel plezier bij SSO F&MI te hebben gewerkt, vind ik het mooi om nu elders binnen de Belastingdienst aan de slag te kunnen. Op het terrein van bedrijfsvoering en interne beheersing zijn er de laatste jaren goede stappen gezet. Toch ligt er ook nog een behoorlijke opgave om verder te verbeteren en maatregelen structureel in te bedden. Ook op de andere onderwerpen waarvoor Centrale Functies verantwoordelijk is, draag ik graag mijn steentje bij."

Evelien Smit heeft managementervaring binnen en buiten de rijksoverheid. Ze werkte als afdelingshoofd financiële zaken (voormalig) Agentschap Sociale zaken en Werkgelegenheid. Haar laatste functie was plaatsvervangend directeur SSO Financieel & Managementinformatie (SSO FM&I) en afdelingshoofd administraties & verantwoording bij de Belastingdienst. Daarvoor vervulde ze diverse functies als accountant en plaatsvervangend manager binnen en buiten de rijksoverheid. Evelien brengt ruime ervaring met zich mee in het vakgebied finance en control dat voor deze functie nodig is. Ze is resultaat- én mensgericht en werkt nauwkeurig en analytisch met een bestuurlijk sensitieve blik.

Evelien is registeraccountant en heeft daartoe Accounting en Auditing bij NIVRA/Nyenrode gestudeerd. Ook rondde ze een hbo-opleiding pastoraal werk af.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.