Ruud Staijen Landelijk Programmadirecteur Datagedreven Werken bij de Politie

Ruud Staijen gaat aan de slag als Landelijk Programmadirecteur Datagedreven Werken bij de Politie.

De functie van Programmadirecteur Datagedreven Werken is nieuw en komt voort uit een aantal ontwikkelingen. Ten eerste is er door de digitalisering van de samenleving een exponentiële groei van data. Maar ook het toenemend besef dat het beheer en gebruik van die data verantwoord goed moet worden geregeld, zorgt voor een impuls. Het programma zal beginnen bij de Landelijke Eenheid en stapsgewijs uitgroeien naar een korpsbrede aanpak.

Ruud – nu nog Landelijk Programmadirecteur Forensische Opsporing – gaat proberen nog ‘meer veiligheid uit de steeds maar groeiende hoeveelheid data te halen.’

De Politie is convenantpartner van DGABD, voor strategisch MD-advies en arbeidsvoorwaarden voor de politietop. De functie van Landelijk Programmadirecteur Datagedreven Werken is geen ABD-functie en het vacatureproces is niet verzorgd door DGABD maar door de Politie.