Maurice Dister afdelingshoofd Financieel Dienstencentrum bij SZW

Maurice Dister start met ingang van 1 november 2023 als afdelingshoofd Financieel Dienstencentrum bij de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maurice gaat leidinggeven aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) in Den Haag en gaat samen met zijn team de financiële administratie van vijf departementen verder ontwikkelen en vernieuwen. Daarbij staan transparantie, verbetering van de verantwoordings- en sturingsprocessen, datasturing, personele vernieuwing en ketensamenwerking centraal. Tegelijk zorgt hij met zijn team voor de voortzetting van een stabiele en solide uitvoering en beheer van de financiële processen en het onderhouden van het financiële systeem.

Ingrid Vanhecke, directeur DSU: “Ik ben heel blij met de benoeming van Maurice. Maurice is een ervaren leidinggevende met veel kennis van financiële administratie en ICT toepassingen. Daarnaast is Maurice gericht op verbetering en vernieuwing, waarbij de verbinding met belanghebbenden en medewerkers voorop staat. Ook heeft hij een brede interesse en brengt hij interdepartementale ervaring, waardoor hij een goed zicht heeft op de gebieden waar doorontwikkelingen mogelijk zijn.”

Maurice Dister: “Ik zie ernaar uit om de komende jaren samen met de collega’s van het FDC te werken aan de uitvoering van de financiële administraties bij de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK en Financiën. Er ligt een uitdagende opgave om de financiële administratie te blijven ontwikkelen om ook in de toekomst goede dienstverlening te kunnen blijven verlenen.”

Maurice werkte hiervoor als plaatsvervangend directeur Begrotingszaken, tevens afdelingshoofd Begrotingsbeheer van het ministerie van Financiën. Daarvoor vervulde hij diverse leidinggevende functies voor verschillende afdelingen bij onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Den Haag.

Maurice studeerde onder andere bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde een postdoctorale controllersopleiding (RC) aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam. Ook volgde hij diverse leiderschapsopleidingen. Momenteel is hij ook docent op de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.