Jolanda Gill-van Kampen plaatsvervangend directeur bij de directie Zorgverzekeringen bij VWS

Jolanda Gill-van Kampen start op 15 september 2023 als plaatsvervangend directeur tevens MT-lid pakketbeheer en preventie in de zorg bij de directie Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zij gaat leidinggeven aan het cluster pakketbeheer en preventie en aan zorgbrede opgaves. Er wordt gewerkt aan beleidsopgaves die bijdragen aan het zorgverzekeringstelsel van de toekomst. Samen met de collega’s binnen de directie Zorgverzekeringen en met de directies die betrokken zijn bij preventie, curatieve en langdurige zorg. Belangrijke thema’s zijn: hoe houden we de zorg betaalbaar, hoe gaan we om met schaarste en hoe kunnen we een goede kosten-batenafweging maken tussen de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Een belangrijk dossier is het programma Verbeteren en Verbreden van de Toets op het Basispakket, waarin met Zorginstituut Nederland, patiënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders intensief wordt gewerkt aan een duidelijker afwegingskader om te beoordelen wanneer welke zorg al dan niet basisverzekerd zou moeten zijn.  

Kjille Lammertsma, directeur Zorgverzekeringen: “Met Jolanda wordt de directie Zorgverzekeringen versterkt met een ervaren leidinggevende. Jolanda brengt rust, overzicht en senioriteit. Daarnaast is zij resultaatgericht en heeft zij veel relevante werkervaring op het terrein van het zorgstelsel. Wij zijn dan ook heel blij met de benoeming van Jolanda en kijken uit naar de samenwerking!”

Jolanda Gill-van Kampen: “De houdbaarheid van de zorg is geen vraagstuk van de zorg alleen. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen en buiten VWS  om hieraan bij te dragen.”

Jolanda werkte ruim 17 jaar als (interim)manager en ook als kwartiermaker aan diverse opgaves bij de Rijksoverheid, waaronder recent als interimmanager bij de directie Zorgverzekeringen en daarvoor bij het aCBG van VSWS, en bij EZK&LNV en SZW. Zij heeft zowel beleid als uitvoeringservaring. Na haar studie sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft zij diverse leiderschapstrajecten gedaan, waaronder de ABD-leergang opdrachtgeverschap bij ICT-programma’s en de interdepartementale leergang (IML) bij de NSOB.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.