Geranne Engwirda voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

Geranne Engwirda zal op 1 januari 2024 van start gaan als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij volgt Karina Raaijmakers op, die na het vertrek van Marian Kaljouw vanaf 1 juni 2023 de waarnemend voorzitter was.

Geranne Engwirda

De Nederlandse Zorgautoriteit zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als zij die nodig hebben. De ambitie is passende zorg: zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Vanuit dat perspectief maakt de NZa regels, houdt de NZa toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK, en adviseert de NZa het ministerie van VWS. Wettelijke basis hiervoor is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VWS.

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS: ¨Ik ben blij met de komst van Geranne. Zij brengt brede ervaring mee als zorgbestuurder, zowel in de curatieve zorg als in de langdurige zorg. Met haar helderheid, creativiteit en verbindende leiderschapsstijl zien we haar als de juiste persoon voor deze belangrijke maatschappelijke opgave.¨

Geranne Engwirda: “Voor mij een enorme eer en kans om dit te mogen gaan doen. Met het team van de NZa wil ik graag een bijdrage gaan leveren aan het verbeteren en toegankelijk houden van de zorg. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij het Catharina Ziekenhuis en neem met pijn in mijn hart afscheid.¨

Geranne Engwirda is sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij is tevens al enkele jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was ze ruim vijf jaar lid van de Raad van Bestuur ’s Heeren Loo, zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD in samenwerking met bureau Chasse, NZA en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.