Gerda Quak plaatsvervangend secretaris-generaal bij Financiën

Gerda Quak wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2023.

Gerda Quak

De functie van plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) bij Financiën valt uiteen in twee primaire aandachtsgebieden. Allereerst is de pSG de (gedelegeerde) eigenaar voor de meeste uitvoeringsorganisaties en toezichthouders in het werkveld van Financiën, zoals de Belastingdienst, Toeslagen, Douane, de Waarderingskamer en Domeinen roerende zaken. Daarnaast is de pSG departementaal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en daarmee de aansturing van de meeste centrale directies.

De pSG speelt een belangrijke rol in doorontwikkeling van de organisatie van het ministerie. Maatschappelijk en politiek is er veel aandacht voor verbetering van de informatiehuishouding en de informatievoorziening naar onder andere de Tweede Kamer en de samenleving. Financiën voelt het als een belangrijke opdracht om die informatiehuishouding te verbeteren. De pSG is de aanjager van het verbeteren van de informatiehuishouding. Tevens speelt de pSG een belangrijke rol op het terrein van digitalisering. De pSG is de CIO van het ministerie.

Bas van den Dungen, secretaris-generaal Financiën: “Ik ben blij met de benoeming van Gerda Quak. Gerda neemt een enorme brok kennis en ervaring mee die Financiën heel goed kan gebruiken in de fase waarin we nu zitten en de komende periode naar toe door willen ontwikkelen. Het is bovendien heel fijn dat ze zelf heeft ervaren hoe het is om in de uitvoering te werken. Daar zullen we veel profijt van kunnen hebben. En minstens zo belangrijk: Gerda is een leuke persoon! Ik zie dan ook erg uit de naar samenwerking”

“Ik heb er zin in om wederom een bijdrage te mogen leveren aan een financieel gezond Nederland. Mijn passie voor organisatievraagstukken, bedrijfsvoering, informatievoorziening en HR zie ik terug in deze functie,” aldus Gerda Quak. “Ik hou van continu verbeteren met plezier op de werkvloer. Ik verheug me er op om te werken met de collega’s van het kerndepartement en de uitvoerende diensten.”

G.A.M. (Gerda) Quak RA is sinds 2018 directeur Bedrijfsvoering en tevens plaatsvervangend secretaris-directeur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Van 2014 tot 2018 vervulde ze de functie van directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En van 2009 tot 2013 was ze directeur Informatiemanagement Belastingen bij het ministerie van Financiën. Eerder vervulde zij diverse functies bij de Belastingdienst, de Douane en de FIOD.

Gerda Quak is registeraccountant en ze volgde de Executive Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam tot aan de meesterproef.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Financiën. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.