Maaike Daams sectorhoofd Staats- en Bestuursrecht, Directie Wetgeving en Juridische Zaken bij JenV

Maaike Daams wordt met ingang van 18 september 2023 sectorhoofd Staats- en Bestuursrecht bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omvangrijke wetgevingsprogramma van JenV. Daarnaast is DWJZ de centrale juridische directie van het ministerie die (internationale) juridische procedures voert, en (tweedelijns) juridische adviezen aan de departementsleiding geeft. De sector Staats- en bestuursrecht is verantwoordelijk voor de wetgeving op onder andere het terrein van het algemeen bestuursrecht, migratierecht en asiel, juridische beroepen en rechterlijke organisatie, veiligheid (waaronder de politie en het staatsnoodrecht), privacy en kansspelen. Het staats- en bestuursrecht vormt de kern voor het optreden van de overheid in de samenleving en is daarmee onlosmakelijk verbonden met de grote opgaven van vandaag.

Ellen Kiersch, Directeur WJZ: "Er komt de komende jaren veel op deze sector af. Maaike heeft een enorme ervaring en een breed netwerk op het terrein van het staats- en bestuursrecht. Zij heeft het afgelopen jaar op een vanzelfsprekende manier de leiding van de sector op zich genomen."

Maaike Daams: "Ik ben blij dat ik mijn werk in deze mooie directie en de sector Staats- en bestuursrecht in het bijzonder kan voortzetten. Ik zie er naar uit om samen met mijn collega’s aan de slag te gaan met de uitdagingen die op het staats- en bestuursrecht in het verschiet liggen."

Maaike Daams studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Amsterdam. Zij startte haar loopbaan in 1996 als jurist bij de IND en was van 1998 tot 2002 werkzaam als stafjurist bij Rechtbank Haarlem. Sinds 2002 is Maaike werkzaam bij de Directie WJZ, eerst als wetgevingsjurist/raadsadviseur en later als coördinerend raadsadviseur van het cluster veiligheid binnen de sector staats- en bestuursrecht. Sinds november 2022 nam zij de functie waar van sectorhoofd Staats- en Bestuursrecht.

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, waarbij in de vacaturetekst was vermeld dat de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na de gebruikelijke ABD-procedure is deze kandidaat het ook geworden.