Tessa Vingerling MT-lid Nieuwkomersonderwijs en het Jonge Kind bij OCW

Tessa Vingerling wordt met ingang van 15 september 2023 MT-lid Nieuwkomersonderwijs en het Jonge Kind in de directie Primair Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als MT-lid zal Tessa verantwoordelijk zijn voor het beleid ten aanzien van onderwijs aan nieuwkomers en ten aanzien van het jonge kind. Tessa zal in haar rol leidinggeven aan twee teams, namelijk Nieuwkomersonderwijs (NKO) en Ontwikkelingskansen en het Jonge Kind (OJK). Het team NKO houdt zich bezig met alle zaken rondom kinderen en jongeren die nieuw zijn in Nederland. Daar liggen acute vraagstukken, maar is ook de lange termijn aanpak een belangrijk onderwerp. Het team OJK houdt zich bezig met het vroegtijdig stimuleren van ontwikkelingskansen in het onderwijs en vraagstukken rondom voor- en vroegschoolse educatie en de aansluiting tussen kinderopvang en primair onderwijs.

Daniëlle Schiet, directeur Primair Onderwijs: "Met Tessa krijgen we een stevige, stressbestendige en evenwichtige collega, die ook nog wel van een beetje reuring houdt. Daarbij houdt ze oog voor haar mensen. Bij alle inhoudelijke uitdagingen die er voor opvang en onderwijs aan jongere kinderen en aan nieuwkomers zijn, zijn dat belangrijke eigenschappen. Ik ben er heel blij mee dat ze onderdeel van ons MT zal zijn."

Tessa Vingerling: "Het nieuwkomersonderwijs staat voor de belangrijke opgave om kinderen die nieuw zijn in ons land van goed onderwijs te voorzien. Ook aan de uitdagingen rondom het jonge kind wordt hard gewerkt om te zorgen dat ieder kind zich volop kan ontwikkelen. Ik vind het heel eervol om me voor deze maatschappelijke onderwerpen te mogen inzetten, samen met zoveel prettige en betrokken collega’s."

Tessa is geen nieuw gezicht binnen de directie Primair Onderwijs en was al werkzaam als MT-lid Nieuwkomersonderwijs. Ook heeft zij meerdere functies bekleed binnen OCW; zo was zij onder andere werkzaam als programmamanager Oekraïne en manager Beleid en Strategie bij DUO. Tessa studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en behaalde een master Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. Zij rondde een traineeship aan de Academie voor Overheidsjuristen af en nam deel aan de Interdepartementale Management Leergang (IML) aan de NSOB.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van OCW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.