Jeroen de Graaf kwartiermaker Toekomstbestendige Missiekritische Systemen bij JenV

Jeroen de Graaf wordt met ingang 1 december 2023 kwartiermaker Toekomstbestendige Missiekritische Systemen bij directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jeroen de Graaf

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt via het programma Toekomstbestendige missiekritische systemen aan de vervanging van de missiekritische communicatie van de hulpdiensten politie, veiligheidsregio’s/brandweer, ambulancezorg en het ministerie van Defensie. Het gaat om vitale systemen waarbij de veiligheid van de gebruikers en communicatie centraal staat. De nieuwe voorziening zal gebruik gaan maken van mobiel breedband, via de bestaande netwerken van mobiele operators. De kwartiermaker geeft leiding aan het programma en heeft de opdracht om de een missiekritische communicatievoorziening voor de hulpdiensten voor te bereiden en te realiseren.

Monique Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s: “Met Jeroen halen we een zeer ervaren verandermanager in huis. Ik verwacht dat hij met zijn ervaring, persoonlijkheid en een innovatieve aanpak alle spelers binnen de wereld waarin ‘elke seconde telt’ met perspectief op een nieuwe communicatievoorziening zal weten te verbinden. Ik kijk ernaar uit om samen met hem de nieuwe Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) te realiseren.”

Jeroen de Graaf kijkt ernaar uit via een programma-organisatie een nieuw ecosysteem op te zetten waarin publieke en private organisaties kunnen samenwerken en besluiten kunnen nemen voor de keuze en beheer van belangrijke communicatiesystemen: ¨De opgave is urgent en maatschappelijk zeer relevant, mijn ervaring bij het programma Grenzen & Veiligheid komt hierbij goed van pas.¨

Jeroen de Graaf studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en strategisch management voor de Publieke Sector aan de Universiteit Utrecht. Binnen de rijksdienst werkte Jeroen in diverse rollen en organisaties. Zo startte hij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst als plaatsvervangend directeur Uitvoeringsbeleid en directeur Diensten & Internationale Samenwerking. Hierna was hij onder andere werkzaam als directeur Veiligheid, Crisis en Integriteit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, naast een ambassadeurschap en als directeur programma Grenzen & Veiligheid voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die de DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt, zodat iedereen kan solliciteren.