Lisette Broersen hoofddirecteur Transities bij RVO

Lisette Broersen wordt vanaf 1 januari 2024 hoofddirecteur Transities bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lisette Broersen

Werken aan de grote opgaven van deze tijd; nationaal en internationaal. RVO heeft de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn met zichtbare maatschappelijke impact. Met de meerjarenstrategie “Kompas voor een duurzame toekomst” richt RVO zich op drie maatschappelijke transities: de klimaat- en energietransitie, de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie.

Voor het realiseren van deze ambitie wordt de organisatiestructuur van RVO op een nieuwe manier ingericht volgens drie hoofddirecties: Transities, Publieke Dienstverlening en Organisatie. Deze hoofdirecties werken intensief samen, zijn onderling afhankelijk en gelijkwaardig om zo met maximale inzet de gewenste kwaliteit te behalen.

De hoofddirecteur Transities is primair verantwoordelijk voor het realiseren van zichtbare impact op de drie transities. Zij onderzoekt, verdiept, voert gesprekken en onderhandelt over hoe de organisatie deze impact kan vergroten. Daarnaast werkt zij nauw samen met de hoofddirecties aan de kwaliteitsontwikkeling van RVO. Hierbij spelen de onderwerpen diversiteit en inclusiviteit, loopbaanontwikkeling, werkplezier en talentgericht werken een grote rol. De hoofddirecteur Transities is ook Chief Data Officer.

Algemeen directeur Abdeluheb Choho: “Om de RVO-hoofddirectie compleet te maken zochten we iemand die visie en overtuiging heeft op hoe we als publieke dienstverlener een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de grote maatschappelijke transities. Ik ben blij dat we die met Lisette gevonden hebben. Naast ruime ervaring in verschillende uitvoeringsorganisaties en kennis van veranderprocessen, staat Lisette midden in de maatschappij en heeft ze oog voor de mensen in haar (werk)omgeving. Daarmee zal ze een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambitie.”

Lisette Broersen: “De ambitie van RVO om meer zichtbare maatschappelijke impact te maken op de drie grote maatschappelijke transities spreekt me enorm aan. Tegelijkertijd is de uitvoeringspraktijk complex en ligt er zowel voor RVO zelf als voor de opdrachtgevers een grote veranderopgave om tot meer impact te komen en die ook zichtbaar te maken. En daar zet ik me graag voor in met de collega’s bij RVO. Het geeft me energie om te mogen bijdragen aan zo’n maatschappelijk belangrijke verandering.¨

Lisette werkt op dit moment als divisiedirecteur Individuele Zaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervoor was zij opvolgend hoofd Informatiemanagement, waarnemend directeur Klantcontact & Dienstverlening en divisiehoofd Regie & Expertise bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Verder bekleedde zij diverse managementfuncties bij onder andere DUO en CFI. Lisette studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van EZK. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.