Audrey Spoelman directeur Generieke Voorzieningen bij de Belastingdienst

Audrey Spoelman wordt per 1 november 2023 benoemd als directeur Generieke Voorzieningen binnen IV-organisatie van de Belastingdienst.

De directie Generieke Voorzieningen is een uitdagende omgeving waar in een hoog volume zeer complexe en state of the art IT-oplossingen worden ontwikkeld. Deze dragen ertoe bij dat het IT-landschap van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD actueel, efficiënt en wendbaar blijft.

De directeur Generieke Voorzieningen beschikt over een innovatief vermogen en ondernemerschap, gekoppeld aan gedegen kennis van moderne IT-voortbrengingsmiddelen en methoden zoals Agile en BizDevOps.

De directeur Generieke Voorzieningen werkt intensief samen met collega’s uit het primaire proces van de Belastingdienst en de onderdelen IBS (Bedrijfsvoorzieningen) en DCS (Datacentrum Voorzieningen) binnen de directie IV.

Koos Veefkind, Algemeen directeur IV Belastingdienst: "We zijn blij met de benoeming van Audrey in de rol van directeur Generieke Voorzieningen. Dit omdat de IV-organisatie van de Belastingdienst de voor een groot aantal inhoudelijke uitdagingen staat. De komende jaren moet stap voor stap meer ruimte komen voor vernieuwing en wendbaarheid. Hiervoor is het nodig dat richting wordt gegeven aan technologische doorontwikkelingen. Audrey heeft in de afgelopen jaren als afdelingshoofd de nodig kennis en ervaring opgedaan in dit domein en kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan onze opgave."

Audrey Spoelman: "Na de afgelopen periode als waarnemend directeur Generieke Voorzieningen te hebben gewerkt, ben ik blij met mijn benoeming. De directie IV levert een belangrijke toegevoegde waarde aan de doelstelling van de Belastingdienst om onze collega’s, burgers en bedrijven toekomstvast en wendbaar te ondersteunen met IV-voorzieningen. Ik kijk er naar uit om hier, samen met de enthousiaste en professionele medewerkers van Generieke Voorzieningen, een bijdrage aan te blijven leveren."

Audrey Spoelman is sinds 2012 werkzaam in verschillende managementrollen binnen Belastingdienst IV organisatie, waarvan de laatste twee jaar als afdelingshoofd Interactie Mobile & Messaging en tevens plaatsvervangend directeur Generieke Voorzieningen. Per 1 juni 2023 is zij al werkzaam als waarnemend directeur Generieke Voorzieningen. Daarvoor werkte zij ondermeer bij Capgemini en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Audrey Spoelman studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties (Internationale Betrekkingen) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie is gedaan door DGABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.