Aernout Korff de Gidts afdelingshoofd Business Control bij de Douane

Aernout Korff de Gidts is per 1 oktober benoemd als afdelingshoofd Business Control binnen de directie Finance & Control van de Douane bij het ministerie van Financiën.

Aernout Korff de Gidts

Business Control is de sparringspartner van het lijnmanagement binnen de Douane. Zij vervult een belangrijke rol in de tweedelijns control en adviseert de Douane-directies (on)gevraagd over het realiseren van de (lange termijn) doelen, de efficiënte en effectieve inzet van middelen en de kansen, risico’s en consequenties in de uitvoering van de planning- en control cyclus.

Mechteld Fletcher, Chief Financial Officer en directeur Finance & Control Douane: “We zijn blij met de benoeming van Aernout in de functie van afdelingshoofd Business Control. De Douane opereert in een turbulente en uitdagende internationale logistieke wereld. Het afgelopen decennium is de Douane enorm gegroeid in het aantal taken, medewerkers en goederen die de EU binnenkomen. En vanaf 2028 moet de Douane klaar zijn voor een nieuwe Europese Douane Unie. Dit betekent een ingrijpende transformatie van de Douane organisatie. In deze constant veranderende omgeving functioneert de directie Finance & Control als baken en kompas. De afdeling Business Control is daarin de partner van de business. Aernout heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij, met zijn kennis, competenties en eigenaarschap dit partnerschap nog verder kan uitbouwen. Ik heb Aernout leren kennen als een altijd positief ingestelde collega en een stabiel en betrouwbaar leidinggevende. Daarnaast is hij binnen de Douane-organisatie gericht op verbinding en wederzijds vertrouwen en weet hij met zijn flexibiliteit en zijn oplossingsgerichte aanpak, uitdagingen een stap verder te krijgen.“

Aernout Korff de Gidts: “Ik ben erg enthousiast over mijn benoeming. In deze functie kan ik meehelpen aan de bouw van de nieuwgevormde directie Finance & Control en uitvoering geven aan mijn plannen voor de afdeling Business Control. Daarnaast heb ik er veel zin in om samen met het directiemanagement te werken aan de toekomst van de Douane-organisatie, het zo goed mogelijk inrichten van de Douane-processen en daarmee de dienstverlening voor burgers en bedrijven te verbeteren.”

Aernout Korff de Gidts werkt sinds 2018 bij de Douane, eerst als manager Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor en sinds 2021 als teamleider Business Control. Voor de Douane werkte Aernout 20 jaar bij Rijkswaterstaat in diverse (management)rollen op het terrein van financiën, HRM, inkoop en bedrijfsvoering.

Aernout studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.