Alex Wijkhuizen programmadirecteur Werk aan Uitvoering bij SZW

Alex Wijkhuizen start met ingang van 1 januari 2024 als programmadirecteur Werk aan Uitvoering bij het directoraat-generaal Werk aan Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alex Wijkhuizen

Mensen en bedrijven hebben recht op begrijpelijke informatie, overzichtelijke en eenvoudige processen. Zodat ze gemakkelijker hun weg vinden naar publieke dienstverlening die hen verder helpt. Het programma Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma dat veel samenwerkt met publieke dienstverleners, gemeenten en ministeries om de dienstverlening voor mensen en bedrijven toekomstbestendig te verbeteren. Alex Wijkhuizen wordt verantwoordelijk voor de programmadirectie Werk aan Uitvoering en het tot uitvoering brengen van deze ambities. De Ambtelijke Commissie Uitvoering is hierin opdrachtgever.

Christa Klijn, programma-directeur-generaal WaU: ‘Ik ben heel blij met de benoeming van Alex. Hij brengt mensgericht en inclusief leiderschap en heeft oog de verschillen en overeenkomsten in en tussen mensen en organisaties. Het verbinden van mensen en met elkaar beweging en ook daadwerkelijk resultaat bereiken liggen hem goed. Alex is zeer goed thuis in de uitvoering. Hij is een ervaren leidinggevende en heeft het vermogen rust en structuur te brengen voor de programmadirectie. En verbinding, structuur en resultaten die daadwerkelijk door de samenleving worden ervaren, zijn van grote waarde voor het programma Werk aan Uitvoering dat zich in een snel veranderende omgeving bevindt. Ik kijk uit naar zijn komst!’

Alex Wijkhuizen: ‘Van dichtbij heb ik de afgelopen jaren meegemaakt hoe je samen echt van betekenis kan zijn voor anderen. Ik kijk ernaar uit om gezamenlijk uitvoering te geven aan de ambities en ze samen waar te maken. Met elkaar kunnen we mensen echt verder helpen!’

Alex werkt op dit moment bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als districtsmanager Uitkeren Den Haag & Leiden. Ook is hij landelijk portefeuillehouder van de Crisisorganisatie en lid van de commissie Ethiek. Daarvoor werkte hij als manager Sociaal Medische Zaken en vervulde hij verschillende andere functies en rollen binnen het UWV. Onder andere was hij coach van trainees in het kader van aanpak jeugdwerkloosheid en voorzitter van Jong UWV.

Alex behaalde in 2020 zijn bestuurskundige Master of Public Administration (MPA) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Daarnaast volgde hij diverse leiderschapsprogramma’s, waaronder het ABD Kandidatenprogramma ABD, waar hij momenteel aan deelneemt. 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.