Paul Nanhekhan directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving bij SZW

Paul Nanhekhan wordt per 1 januari 2024 benoemd als directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Paul Nanhekhan

Als directeur UAW gaat Paul zich samen met zijn directie richten op diverse onderwerpen zoals de registratie en algemeenverbindendverklaring van cao’s, het behandelen van aanvragen in het kader van de Wet Verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de informatievoorziening over de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in cao’s.

Paul Nanhekhan werkt momenteel als programmamanager Internationaal, Schijnconstructies en CAO-Naleving bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hiervoor was hij hoofd Politiek Bestuurlijke Zaken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en vervulde daarvoor verschillende functies bij het ministerie van SZW. Paul is een manager die graag werkt aan maatschappelijke opgaven en daarbij steeds oog heeft voor de doelgroep en praktijkgericht te werk gaat. Een netwerker en bruggenbouwer met internationale affiniteit, die focust op resultaat. Naast zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft hij zijn Master of Public Administration aan de NSOB behaald. Daarnaast is hij momenteel deelnemer aan het ABD Kandidatenprogramma.

Stan Kaatee, directeur-generaal Werk: “Paul heeft grote affiniteit met het CAO-beleid. Door zijn huidige werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie brengt hij een unieke combinatie mee van ervaring aan de beleidskant én de toezichtskant. Hij heeft overtuigend op de vacature UAW gesolliciteerd en met zijn energie en enthousiasme ben ik er van overtuigd dat hij een waardig opvolger zal zijn van Martin van der Goes, die eind van het jaar met pensioen gaat.”

Paul Nanhekhan: “Ik ben blij om als directeur UAW verder te kunnen blijven werken aan eerlijk werk en bestaanszekerheid in Nederland. Samen met alle collega’s in de directie en met het brede netwerk aan (sociale) partners werken aan effectief beleid en uitvoering van arbeidsvoorwaardenwetgeving geeft me veel energie. Ik heb veel zin om samen met alle betrokkenen te werken aan deze mooie en belangrijke opgave voor de directie.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.